Κυκλοφόρησε η “Φωνή του Γέρακα”

Κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρακα “Η Πηγή” με ενδιαφέρουσα θεματική ύλη, κατά το πλείστον προσδιορισμένη στα τεκταινόμενα του Δήμου Παλλήνης.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, η αναφορά στα οικονομικά του Δήμου Παλλήνης από το διευθυντή της εφημερίδας κ. Βασίλη Δημητριάδη.