Ένα βήμα πριν την ανάδειξη μειοδότη για τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Παλλήνης

Στις εργασίες διαμόρφωσης και ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Παλλήνης, προϋπολογισμού 3.651.224,55 € (με Φ.Π.Α.) περιλαμβάνεται και το Πάρκο της Κάντζας, συνολικής επιφάνειας 9.980 τ.μ.

Έληξε σήμερα Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023, η προθεσμία υποβολής των προσφορών για το έργο «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης», προϋπολογισμού 3.651.224,55 € (με Φ.Π.Α.)  

Το έργο προκηρύχθηκε στις 2 Αυγούστου 2023 από το Δήμο Παλλήνης με τελικό ζητούμενο  την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Σύμφωνα με την διακήρυξη ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Δεδομένου ότι την Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης την χαρακτηρίζει από …πρωτοσυστάσεως της (2010) μυστικοπάθεια σε σχέση με τα περιεχόμενα των εξαγγελλόμενων έργων, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, την πληροφόρηση για την ταυτότητα των εργασιών του εν λόγω έργου ο «Ν» την αναζήτησε και την έχει από έγκριτη «τρίτη πηγή»

Ποιες οι εργασίες ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Παλλήνης

  • Οδός Ελ. Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με την οδό Σαχτούρη ως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Μήκος οδού προς διαμόρφωση: 755 μ. περίπου. Παρεμβάσεις: ανακατασκευή πεζοδρομίων και προσθήκη αστικού εξοπλισμού.
  • Οι δυο κυκλικοί κόμβοι-πλατείες που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, και στις διασταυρώσεις με τις οδούς Οδυσσέα Ανδρούτσου και Παπαφλέσσα. Οι κυκλικοί κόμβοι έχουν επιφάνεια 967 τ.μ. περίπου. Παρεμβάσεις: Ανάπλαση κυκλικών κόμβων-πλατειών με νέες διαμορφώσεις, φύτευση (διατήρηση μεγάλων δέντρων), χώροι απασχόλησης – αναψυχής παιδιών, παγκάκια, σκίαστρα, αστικός εξοπλισμός (καλαθάκια, φωτισμός, αυτόματη άρδευση, κλπ.)
  • Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως, από τη διασταύρωση με την οδό Θερμοπύλων ως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Συνολικό μήκος άξονα: 350 μ. περίπου. Παρεμβάσεις: ανακατασκευή πεζοδρομίων, προσθήκη αστικού εξοπλισμού (καλαθάκια απορριμμάτων, Οδοφωτισμός), κοπή υφιστάμενων ευκαλύπτων για λόγους ασφαλείας και αντικατάστασή τους με νέα κατάλληλη φύτευση.
  • Οι οδοί που περιβάλλουν το πάρκο της Κάντζας και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, δηλαδή: οι οδοί Αφανών Ηρώων, Γαληνού, Γαλήνης και Εφέδρων Αξιωματικών. Συνολικό μήκος οδών προς διαμόρφωση 650 μ. περίπου.
  • Το πάρκο Κάντζας, το οποίο έχει επιφάνεια 9.980 τ.μ. περίπου. Παρεμβάσεις: Διαμόρφωση/ανάπλαση πάρκου.

Στις προαναφερθείσες οδούς πρόκειται να γίνει ανακατασκευή των πεζοδρομίων τους, ενώ στις πλατείες-κόμβους, καθώς και στα πάρκα, πρόκειται να γίνει συνολική αναδιαμόρφωση, όπου θα χωροθετηθούν χώροι απασχόλησης – αναψυχής παιδιών.

Σε όλα τα παραπάνω (πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες) θα γίνει αντικατάσταση κι εκσυγχρονισμός του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά, όργανα παιδικής χαράς κ.ά.) και εμπλουτισμός της φύτευσης.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου: ο γραφειοκρατικός διεκπεραιωτικός όγκος σε συνδυασμό με ενδογενείς παθογένειες του Δήμου Παλλήνης δεν επιτρέπουν πρόβλεψη.   Όποιος το επιχειρήσει, διακινδυνεύει!  

Για του λόγου το αληθές, η κάλυψη του Κολυμβητηρίου Παλλήνης με ειδικό ενεργειακό σκέπαστρο -έργο που εγκρίθηκε  το 2018 με τη Ρένα Δούρου στην Περιφερειακή Αρχή- ακόμη να τοποθετηθεί!