Δημοτική Επιτροπή ελέγχου νομιμότητας καταστημάτων συστάθηκε στο Δήμο Μαραθώνος

Τριμελή Επιτροπή ή Συνεργείο Ελέγχου όπως ονομάζεται στην ορολογία των Κανονισμών των Δήμων, συγκρότησε ο Δήμος Μαραθώνος για την διασφάλιση τήρησης των διατάξεων της Νομοθεσίας σε σχέση με τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Στις ευθύνες και αρμοδιότητες του εν λόγω Συνεργείου είναι ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊο (αποστάσεις στα τραπέζια, αποφυγή συνωστισμού, χρήση μάσκας κ.λπ.) και ειδικά στην παραλιακή ζώνη της Νέας Μάκρης, η οποία πεζοδρομήθηκε για την ανάγκη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους.

Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται επίσης, η μέτρηση των ορίων ηχοστάθμης από τη χρήση μουσικής (να βρίσκεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων) και η γενικότερη νόμιμη και συνετή λειτουργία των ΚΥΕ ώστε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προάσπιση της υγείας πελατών και υπαλλήλων, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη με τους περιοίκους.

Το Συνεργείο Ελέγχου αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Μαραθώνος: α) Πέτρο Μπερτόλη, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, Προϊστάμενο Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος, β) Αθανάσιο Φούντα, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος, γ) Κωνσταντίνα-Παναγιώτα Κόπιτσα, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Μαραθώνος.