Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Χήστος Αντ. Μάρκου, Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ο Προϋπολογισμός του 2012 και κατά την συζήτησή του αναδείχθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία από τα οποία, αφενός προκύπτει η δραματική οικονομική κατάσταση την οποία «κληρονόμησε» η δημοτική αρχή και αφετέρου, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για το «συμμάζεμα» των οικονομικών δεικτών προκειμένου να … ανασάνει ο Δήμος.

Από το σύνολο της ομιλίας του Δημάρχου κ. Χρήστου Α. Μάρκου, τα στοιχεία που κατατέθηκαν και τα οποία ευχής έργον θα ήταν να προσεχθούν από τον κάθε δημότη, ώστε να παραχθεί ο ζητούμενος προβληματισμός, είναι:

πληρώθηκαν παλιές οφειλές του Δήμου ύψους 5 εκ. €

η δημοτική αρχή παραλαμβάνει αλλεπάλληλες διαταγές πληρωμής για χρέη από τις προηγούμενες διοικήσεις.

Η εγγραφή νέων έργων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με δεδομένο ότι Δημοτικοί Πόροι όχι μόνο δεν περισσεύουν για σχεδιασμό έργων και μελετών, αλλά δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

η ειδική έκθεση απογραφής της 1-1-2011 της Ορκωτής Λογίστριας έχει δοθεί και καταγγελθεί στους Επιθεωρητές Οικονομικού Ελέγχου.

Θα επιδιωχθεί σύναψη δανείου για εξόφληση των παλαιών χρεών.

Υποβλήθηκε αίτημα για χρηματοδότηση των παλαιών οφειλών του Δήμου.

Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση είναι εφικτή και το ποσόν ικανοποιητικό που θα καλύπτει τις ανάγκες της ρευστότητας που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Δήμος, θα αποτραπεί ο δανεισμός.

Σημεία αναφοράς και παράθεση στοιχείων για τον προϋπολογισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν από το Δήμαρχο κ. Χρήστο Α. Μάρκου:

Περιορίστηκαν οι δαπάνες, αυξήθηκαν τα έσοδα, πληρώθηκαν παλιές οφειλές του Δήμου ύψους 5 εκ. € και επιτεύχθηκε ένα ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού της τάξης του 55%.

Σε ότι αφορά το ύψος του προϋπολογισμού του 2012 ανήλθε στα 52,8εκ.€ έναντι 61,1 εκ. € του 2011.

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος στις «στοχεύσεις» του προϋπολογισμού, είπε, ότι «είναι πραγματικός , αξιόπιστος και αποτυπώνει σ’ όλη του την έκταση την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις δυνατότητες του, για την υπέρβαση της άσχημης οικονομικής θέσης, που παραλάβαμε τον Γενάρη του 2011.

Μέσα από τον προϋπολογισμό αυτόν εντείνονται περαιτέρω οι προσπάθειες του περιορισμού των δαπανών και της αύξησης των εσόδων, προκειμένου να ανταπεξέλθει ο Δήμος στις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας, που διανύουμε.

Οι προβλέψεις μας -επεσήμανε- για την επιτυχή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012, δεν στηρίζονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά βασίζονται, στα θετικά απολογιστικά δεδομένα του 2011

Αναφορικά με τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό και οι οποίες στοχεύουν σε απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων μέσω ΕΣΠΑ για έργα Υποδομής στο Δήμο, ο κ. Χρήστος Α. Μάρκου τις προσδιόρισε ως εξής:

  • Χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών και του ΚΔΑΠ για τα έτη 2011 & 2012, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 833.000€.
  • Παρεμβάσεις στο κεντρικό Δημαρχιακό μέγαρο, έδρα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού ύψους 700.000€
  • Χρηματοδότηση για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Αρτέμιδα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 590.000€.
  • Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου για την ωρίμανση έργων, συνολικού προϋπολογισμού 50.000€.»

Σε ότι αφορά τις προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής:

 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σχεδόν σε όλα τα σχολεία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 • Κατασκευές σχολείων, παιδικών σταθμών
 • Κατασκευή κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων κ.α.»

Για την συνέχιση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος:

 • «Η εγγραφή νέων έργων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με δεδομένο ότι Δημοτικοί Πόροι όχι μόνο δεν περισσεύουν για σχεδιασμό έργων και μελετών, αλλά δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, λόγω της συνεχούς έκδοσης διαταγών πληρωμής για χρέη που παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση, απόρροια της μεγάλης κακοδιαχείρισης που έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα.»

Για την καθυστέρηση κατάθεσης του προϋπολογισμού, ο Δήμαρχος είπε:

 • «Η καθυστέρηση της κατάθεσης του, παρότι η έγκριση του θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επιτρεπτά όρια που θέτουν οι προθεσμίες του Δημοτικού Κώδικα και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, οφείλεται στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουμε μαζί με τις υπηρεσίες, προκειμένου να αποτυπώσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία που αφορούν τα έσοδα και τις δαπάνες του.
 • Η προσπάθεια αυτή ήταν επίπονη, για το λόγο ότι, τα στοιχεία που αφορούσαν στην εκτίμηση των εσόδων, είχαν πολλά χρόνια να επεξεργαστούν με τρόπο ώστε αφενός να μην δημιουργούν ελλείμματα στη διαχείριση και αφετέρου να κατανέμουν δίκαια τις επιβαρύνσεις στους δημότες, αλλά και λόγω έλλειψης ενός ορθολογικού συστήματος παρακολούθησης των οφειλών του Δήμου ιδιαίτερα από δικαστικές υποθέσεις, όπως εξάλλου καταγράφεται και στην ειδική έκθεση απογραφής της 1-1-2011 της Ορκωτής Λογίστριας και έχει καταγγελθεί στους Επιθεωρητές Οικονομικού Ελέγχου.
 • Ο φετινός λοιπόν προϋπολογισμός έχει αποτυπώσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, όπως προαναφέραμε, τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης όπως προκύπτουν μετά από την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από την ημέρα που παραλάβαμε την Διοίκηση του Δήμου.
 • Την αποτύπωση αυτή θεωρούμε όρο απαράβατο προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις της εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου αλλά και να ενημερώσουμε του Δημότες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.»

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού:

 • «Τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν τον Προϋπολογισμό του 2012, είναι η δίκαιη κατανομή των βαρών και η ελάφρυνση των δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Παρόλο ότι η πολιτική που εφαρμόζει το Κεντρικό Κράτος, είναι η μεταφορά συνεχώς νέων αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς να συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους, με αποτέλεσμα να μην αφήνει κανένα περιθώριο για οικονομικές ελαφρύνσεις, προσπαθήσαμε και πετύχαμε την μικρότερη επιβάρυνση των δημοτών. Σημειωτέον ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι συνεχώς και απροβλέπτως μειωμένες. Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι έχουμε παραλάβει υψηλό χρέος από τις προηγούμενες διοικήσεις, προσπαθήσαμε και αποφύγαμε με την πολιτική που εφαρμόζουμε στα έσοδα, να βαρύνουμε με υψηλούς φόρους τους δημότες μας.»

Για τις δαπάνες του Δήμου:

 • «Το σκέλος των δαπανών, περιορίστηκε στις απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να προτάξουμε σαν πρώτη προτεραιότητα, την εξόφληση των παλαιών χρεών. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών εγγράψαμε δάνειο για εξόφληση των οφειλών αυτών, και θα επιδιώξουμε αμέσως μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, να συνάψουμε δανειακή σύμβαση με όσο το δυνατόν ευνοϊκούς όρους στα πλαίσια των όσων προσφέρει η Τραπεζική Αγορά.»

«Ζητήσαμε την χρηματοδότηση των παλαιών οφειλών»

 • «Υποβάλαμε αίτημα, σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών (με αριθμ. 2/21 967/0094/13-2-2012, για χρηματοδότηση των παλαιών οφειλών μας. Σε περίπτωση που το ποσόν της χρηματοδότησης αυτής είναι ικανοποιητικό και καλύψει τις ανάγκες της ρευστότητας που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Δήμος μας, θα αποφύγουμε το δανεισμό.
 • Επειδή όμως μέχρι σήμερα το ποσοστό της χρηματοδότησης δεν έχει διευκρινιστεί, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εγγραφή δανείου στον Προϋπολογισμό, προκειμένου να επιτύχουμε την ισοσκέλιση του.
 • Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω και να υποσχεθώ ότι η προσπάθεια για εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού αλλά και μέχρι το τέλος της παρούσας θητείας.»

Τον προϋπολογισμό υπερψήφισε στο σύνολό της η συμπολίτευση του Δήμου, ενώ καταψήφισε η αντιπολίτευση παρά τα θετικά σχόλια που έκαναν στελέχη της για την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών που αποτυπώνονται σ’ αυτόν.