Η φιλοσοφία της ανταλλακτικής οικονομίας στην πράξη από τον Δήμο Παλλήνης με την «Τράπεζα χρόνου»

Ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα παρουσίασε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης ώστε κάθε δημότης να μπορεί να προσφέρει αλλά και να δέχεται υπηρεσίες. Προσανατολισμένη στην φιλοσοφία της ανταλλακτικής οικονομίας, η Τράπεζα Χρόνου -όπως ονομάζεται το πρόγραμμα- προάγει τον εθελοντισμό και το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο άτομο να επωφεληθεί με την σειρά του από την προσφορά των συμπολιτών του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα – χρόνο» ή «νόμισμα – εργασία». Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται κι έτσι, για παράδειγμα, μια ώρα μαθήματος Ισπανικών, Ζωγραφικής, μαγειρικής, εξισώνεται με μια ώρα φροντίδας του σπιτιού.

Στην Τράπεζα Χρόνου μπορούν να συμμετέχουν άτομα κάθε ηλικίας άνω των 18, κάθε προέλευσης και μόρφωσης, λαμβάνοντας την ικανοποίηση της αλληλεγγύης και ευκαιρίες για προσωπική δικτύωση και ανάπτυξη.

Πρόκειται για μία πολύτιμη εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους.