Ο Δήμος Παλλήνης αναγγέλλει τη δημιουργία Τοπικού Δικτύου κατά της Σχολικής Βίας με πρώτη συνάντηση την 1η Απριλίου

Στη δημιουργία Τοπικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας με την συμμετοχή συλλογικών φορέων τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και των λοιπών φορέων της πόλης, προχωράει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παλλήνης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο διεύρυνσης των παρεμβάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και η επιλογή της οφείλεται στην καταγραφή και αξιολόγηση των ως και σήμερα αυξανόμενων περιστατικών βίας στην σχολική κοινότητα του Δήμου Παλλήνης.

Ειδικότερα: δημιουργείται Τοπικό Δίκτυο κατά της Σχολικής Βίας το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο και προκειμένου να επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότερη συγκρότηση του, καλούνται για τον σκοπό αυτό οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων αλλά και συλλογικών φορέων του Δήμου Παλλήνης να παραστούν σε συνάντηση –διαβούλευση την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, και άρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιθάκης 12, Γέρακας).

Στην συνάντηση έχει κληθεί εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σε ότι αφορά το σκεπτικό της απόφασης της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία Τοπικού Δικτύου κατά της Σχολικής Βίας συνοψίζεται στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • ο εκφοβισμός bullying), εκτός από το ότι συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του ατόμου, αποτελεί και ένα πρόβλημα με κοινωνικές διαστάσεις και με εμφανείς επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό.
  • ως κοινότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα συλλογικά , να κινητοποιηθούν φορείς και δομές με στόχο την ανάδειξη της σχέσης αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στο άτομο, την ψυχική υγεία, το κοινωνικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης, η ως και σήμερα ευαισθητοποίηση της Δημοτικής Αρχής στο διαχρονικό πρόβλημα του εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και βίας εκδηλώθηκε με δράσεις αντιμετώπισης του, όπως η ψυχοκοινωνική στήριξη, ατομική και ομαδική συμβουλευτική στην σχολική κοινότητα, σχολές γονέων με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους επιστήμονες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.