Διευκρινίσεις της Δημοτικής Αρχής Παιανίας για τους Ρομά στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου

Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Παιανίας σε σχέση με το ζήτημα των ρομά στον Άγιο Κωνσταντίνο, το χρόνο εμφάνισης των προβλημάτων που προέκυψαν από την εγκατάσταση στην περιοχή περίπου 120 ατόμων και τις ενέργειες στις οποίες προβεί μέχρι και σήμερα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

“Σε απάντηση των όσων ψευδώς διακινούνται στην πόλη από «εργολάβους» fake news, η δημοτική αρχή διευκρινίζει για την υπόθεση των Ρομά στον Άγιο Κωνσταντίνο:

Το πρόβλημα ξεκίνησε ήδη από το 2018, κατά τη θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ο Ισίδωρος Μάδης το «κληρονόμησε» και κινήθηκε όπως ο νόμος ορίζει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σε ιδιόκτητη γη και είναι απαραίτητη η αντίδραση και των ιδιοκτητών.

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων λόγω κορωνοϊού όπως έγινε και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις δήμων με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων τοποθετήθηκε προσωρινά βρύση.

Η απόφαση αυτή έχει ήδη ανακληθεί. Άλλωστε ήταν υποχρέωσή μας σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ261 επιστολή της ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της φτώχειας.

Έχουν ενημερωθεί ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παιανία ώστε να ενημερώσουν με τη σειρά τους τα μέλη τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων και να συντονιστούν από κοινού κινήσεις.

Αναμένεται αυτοψία από την Πολεοδομία μετά από αίτημα του Δήμου Παιανίας και του ΑΤ Παιανίας ενώ τον χώρο έχει επισκεφθεί με τον Διοικητή της Διεύθυνσης Βορειοανατολικής Αττικής ο δήμαρχος Ισίδωρος Μάδης.

Την Παρασκευή υπήρξε κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ενώ έγιναν και 14 συλλήψεις.

Για το πρόβλημα έχουν ενημερωθεί όλες οι παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε.

Εν κατακλείδι, η δημοτική αρχή έκανε όσα απαιτούνταν και συνεχίζει να μεριμνά από την πρώτη στιγμή σε αντίθεση με την προηγούμενη.”