Διανομή προϊόντων κατ΄οίκον στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ του Δήμου Παιανίας

Διανομή προϊόντων κατ΄οίκον στους δικαιούχους του ΚΕΑ οι οποίοι έχουν επιλέξει το πρόγραμμα ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παιανίας την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, από τις 12:00 έως 3:00μ.μ.

Λόγω των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), τα προϊόντα θα παραδίδονται έξω από τις οικίες με επίδειξη ταυτότητας & ΑΜΚΑ και θα υπογράφεται ειδικό ατομικό έντυπο παραλαβής με στυλό του ιδίου του ωφελούμενου.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τους διανομείς για την ασφαλή παράδοση & παραλαβή των προϊόντων, διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις.