Σε εξέλιξη η σύνταξη των μελετών για τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στο Δήμο Παλλήνης

Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Παλλήνης η ανάθεση της σύνταξης επί μέρους μελετών του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων όλου του Δήμου.

Ειδικότερα: υπεγράφησαν 6 συμβάσεις για την επικαιροποίηση των τοπογραφικών και υδραυλικών μελετών των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων σε Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης των μελετών είναι τριάντα ημέρες.