«Βαθιά ανάσα»:σύντομα ο διαγωνισμός για τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων Κερατέας & Γραμματικού

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ που υλοποιεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου σε ορίζοντα 25ετίας.

Μέσω των διαδικασιών αυτών η Αττική έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της, εφάμιλλες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και να απαλλαγεί οριστικά από το παρωχημένο μοντέλο της υγειονομικής ταφής του συνόλου σχεδόν των παραγόμενων απορριμμάτων.

Εδώ και δεκαετίες, 2.000.000 τόνοι σκουπιδιών συλλέγονται 365 μέρες τον χρόνο, από κάθε γειτονιά της Αττικής και των νησιών, με ευθύνη των 66 Δήμων και στο σύνολό τους καταλήγουν στην Δυτική Αττική, στον ΧΥΤΑ της Φυλής, όπου θάβονται υγειονομικά, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, σε ένα ποσοστό της τάξης του 90%.

Με την κατασκευή των 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων η Αττική γυρίζει οριστικά σελίδα, η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων αποκεντρώνεται και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. μας απειλεί από 1-1-2014 με πρόστιμο 35 € ανά τόνο απορρίμματος που θάβεται ενώ μπορεί να έχει υποστεί πρώτα κάποιας μορφής επεξεργασία.

Οι νέες υποδομές θα κατασκευαστούν χωρίς επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας, αφού τα έργα θα χρηματοδοτηθούν έως του ποσού των 200 εκ. € από το ΠΕΠ Αττικής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα χρήματα θα καταβληθούν από τους ιδιώτες που θα αναλάβουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των έργων, την κατασκευή και λειτουργία τους.

Στη σημερινή συνεδρίασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην συγκρότηση των Επιτροπών Διεξαγωγής της Α’ φάσης των διαγωνισμών για τα εργοστάσια του Γραμματικού και της Κερατέας που θα γίνουν στις 22 και 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00 στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΝΣΑ. Για τους δύο πιο πάνω διαγωνισμούς έχουν λάβει τεύχη δημοπράτησης 26 και 28 ενδιαφερόμενες εταιρείες αντίστοιχα.

Δηλώσεις του κ. Γιάννη Σγουρού

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, επεσήμανε ότι

«η Αττική έχει για πρώτη και τελευταία φορά την ευκαιρία να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τα στερεά απόβλητα. Χωρίς να χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας των έργων. Χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων, αντιθέτως δημιουργώντας νέες σε μια δύσκολη εποχή για την χώρα μας. Απόψεις διαφορετικές που βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες είναι αποδεκτές και συζητήσιμες. Λόγια του αέρα που υπηρετούν μικροκομματικές, συντεχνιακές και οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες δεν μας αφορούν. Οι πολίτες μας έχουν εμπιστευθεί για να δώσουμε λύσεις και αυτό κάνουμε με επιμονή και προσήλωση στο συμφέρον του τόπου μας. Με τα έργα κατασκευής των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων η Αττική στέλνει το μήνυμα ότι σε μια περίοδο μεγάλης αμφισβήτησης των δυνατοτήτων της χώρας μας, μπορούμε επιτέλους στον κρίσιμο τομέα των απορριμμάτων να δρομολογούμε λύσεις αντίστοιχες με τη σπουδαιότητα των θεμάτων, χωρίς αναβολές και κωλυσιεργίες. Στέλνουμε επίσης το μήνυμα ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις για το περιβάλλον, για τους πολίτες για το αύριο των παιδιών μας απλά και αποτελεσματικά και να οδηγήσουμε την ανάπτυξη με όρους δημοσίου συμφέροντος».

Τα Βασικά Στοιχεία των Έργων

• Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών περιλαμβάνεται η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, δύο στη Δυτική (Φυλή & Άνω Λιόσια) και δύο στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό & Κερατέα) που θα επεξεργάζονται ενδεικτικά κατά μέγιστο 1.350.000 τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων ανά έτος.

• Η Μονάδα της Φυλής θα είναι κατά μέγιστο δυναμικότητας 700.000 τόνων, των Άνω Λιοσίων 400.000 τόνων, της Κερατέας και του Γραμματικού από 127.500 τόνους αντίστοιχα. Στις προκηρύξεις συμπεριελήφθη και η δυνατότητα κατασκευής τριών Μονάδων Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων από μία σε κάθε Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων.

• Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε είκοσι επτά (27) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα καθορισθεί ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθεί ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

• Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται ποσοστιαία ενδεικτικά από 40% έως και 60% της κατασκευαστικής αξίας του Έργου, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από κοινοτική ή/και εθνική χρηματοδότηση. Η καταβολή της συνεισφοράς της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο του Έργου, όπως θα προσδιορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Σημειώνεται ότι το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής της Αναθέτουσας Αρχής θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

• Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.

• Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.