Αμφισβητείται το βάσιμο των λόγων παραίτησης από το Δ.Σ Δήμου Παιανίας της κ. Μ. Παπαμιχάλη

Με επιχειρηματολογία απαξίωσης των λόγων που η παραιτηθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας κ. Μαρία Παπαμιχάλη προτάσσει στην προσωπική ανακοίνωσή της, απαντάει ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης παραθέτοντας σειρά ερωτημάτων σε σχέση με τον τρόπο που πολιτεύθηκε στο σύντομο διάστημα της θητείας της.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του συνδυασμού του οποίου ηγείται ο κ. Ισίδωρος Μάδης και εναντίον του οποίου άλλωστε κατευθύνονται τα «πυρά» της κ. Μ. Παπαμιχάλη, μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για πλημμελή άσκηση καθηκόντων εκ μέρους της παραιτηθείσας συμβούλου ενώ διατυπώνεται έκπληξη για το αμφίσημο της συμπεριφοράς της, υποστηρίζοντας ότι άλλα έλεγε προς τον συνδυασμό και άλλα στην πράξη έκανε ή και σιωπούσε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε Μαζί», τη θέση της κ. Μαρίας Παπαμιχάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας καταλαμβάνει ο28χρονος κ. Κωνσταντίνος Ντούλας της δημοτικής ενότητας Παιανίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

«Μετά την κοινοποίηση από τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας (Πρωτόκολλο) στον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» της παραίτησης της Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαρίας Παπαμιχάλη , η Συντονιστική Επιτροπή εξέδωσε την εξής ανακοίνωση :

Εκφράζουμε έκπληξη και λύπη για την απόφαση της κ. Παπαμιχάλη καθώς και για τους λόγους που επικαλείται ότι την «εξώθησαν» στην υποβολή παραίτησης .

Έκπληξη ως προς τον ισχυρισμό ότι πολλές φορές είχε εκφράσει στον επικεφαλής καθώς και στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, τις θέσεις της για την ανάδειξη θεμάτων με στόχο να ασκηθεί η πρέπουσα θεσμική πίεση προς την Διοίκηση του Δήμου για την επίλυσή τους.

Η έκπληξη προέρχεται από το γεγονός ότι συμμετείχε σε μόλις (2) από τα (12) προσυμβούλια, καθώς επίσης σε (6) από τα (12) Δημοτικά Συμβούλια προφασιζόμενη θέματα υγείας που είναι απολύτως σεβαστά αλλά καταρρίπτουν τον ισχυρισμό της για ελλιπή άσκηση των καθηκόντων μας.

Επιπρόσθετα είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το σύνολο των Αιρετών της Δημοτικής μας Παράταξης προσφέρθηκε να συνδράμει στην όποια προσπάθεια της κας Παπαμιχάλη με σκοπό την στοιχειοθέτηση θεμάτων που ενδιαφερόταν να αναδείξει καθώς για και τον τρόπο που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο βάση των οριζόμενων κανονισμών του σχετικού νομικού πλαισίου, κάτι που φυσικά δεν έγινε αποδεκτό από μέρους της, με αποτέλεσμα τη μία και μοναδική φορά που προέβη σε ερώτημα-τοποθέτηση να της αφαιρεθεί ο λόγος από τον Πρόεδρο του ΔΣ…

Σίγουρα υπήρχε εγκλωβισμός, όχι όμως από την πλευρά της κ. Παπαμιχάλη που ενώ ορίστηκε εκπρόσωπος της Δημοτικής μας Κίνησης στην Ά/βάθμια σχολική επιτροπή ( μετά το ενδιαφέρον που η ίδια εξέφρασε ) βάση της υπ’αριθ 20/2014 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Παιανίας, δεν παρέστη παρά μόνο σε μια συνεδρίαση με αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση μας για τα θέματα παιδείας, που είχε ως συνέπεια την υποβολή παραίτησης και αντικατάστασης της ….

Αισθανθήκαμε έκπληξη διότι η κα Παπαμιχάλη, με τη μακρά θητεία στις υπηρεσίες του Δήμου και την εκλογή της σε δυο συνεχόμενα ΔΣ, απέστειλε την επιστολή παραίτησης που συνέταξε στον κ Δήμαρχο ενώ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι θεσμικός παραλήπτης είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ με κοινοποίηση στον κ. Δήμαρχο Παιανίας που οφείλει να προβεί σε απόφαση αποδοχής παραίτησης.

Αισθανθήκαμε έκπληξη για το γεγονός ότι η κα Παπαμιχάλη ουδέποτε εξέφρασε στα μέλη και στον επικεφαλής του συνδυασμού τις διαφωνίες και τους προβληματισμούς της παρόλο που η Δημοτική μας παράταξη συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αισθανθήκαμε λύπη διότι η κα Παπαμιχάλη επιθυμεί πρωταγωνιστικό ρόλο στα κοινά του Δήμου μας ξεχνώντας ότι η ετυμηγορία του λαού στις εκλογές του Μαΐου του 2014, κατέταξε την παράταξη του κου Στάμου να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ασκώντας τη διοίκηση του Δήμου Παιανίας και σε εμάς τον έλεγχο και την παρακολούθηση της Διοίκησης μέσα από την άσκηση των καθηκόντων μας, κάτι που η ίδια προσωπικά διαπίστωσε και αποτίμησε μέσα από την παρουσία της ως Δημοτική Σύμβουλος άλλης Δημοτικής παράταξης κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο 2011-2014….

Αισθανόμαστε λύπη διότι η κα Παπαμιχάλη αποτελώντας εκλεκτό μέλος του συνδυασμού μας είχε την στήριξη και εμπιστοσύνη όλων μας κάτι που τελικά ποτέ δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες του Δήμου Παιανίας με αίσθημα τιμής και ευθύνης, ότι το έργο μας είναι συνεχές και ανιδιοτελές έχοντας ως καθήκον την πληρέστερη άσκηση των καθηκόντων μας με τελικό κριτή όλους εσάς.

Την έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών της εκλογικής περιφέρειας Παιανίας κ. Κωνσταντίνος Ντούλας.”