Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και η μοριοδότηση των γονέων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ «eetaa.gr». 

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 28-30/6/2017  Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 30/6/2017και ώρα 14:00. 

Επιλέξτε παρακάτω το Δήμο της Ανατολικής Αττικής για τον οποίο ενδιαφέρεστε για να δείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Επισήμανση: 0ι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά Δήμο.

Δήμος Παλλήνης

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Παιανίας

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Κρωπίας

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Σαρωνικού

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με πλήρη φάκελο

ΕΔΩ ο προσωρινός Πίνακας αιτήσεων δυνητικά ωφελουμένων με ελλιπή φάκελο

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!