Δωρεάν φροντιστηριακή υποστήριξη σε μαθητές με γονείς άνεργους

Εύστοχη παρέμβαση της δημοτικής αρχής Παλλήνης προς κοινωνικές ομάδες που «ελέω …μνημονίου» διαβιώνουν υπό συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Σχεδιάζεται και μεθοδεύεται ώστε σχετικά σύντομα να καρποφορήσει η πρωτοβουλία, δωρεάν παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων καθώς και μαθημάτων ξένων γλωσσών αποκλειστικά σε μαθητές που οι γονείς τους διαπιστωμένα είναι άνεργοι ή άποροι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής που υπογράφεται προσωπικά από το Δήμαρχο κ. Αθαν. Ζούτσο, ήδη, αριθμός φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Δήμου Παλλήνης καθώς και ιδιώτες εκπαιδευτικοί, έχουν αποδεχθεί την σχετική πρόσκληση και είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την ευκαιρία ο Δήμος Παλλήνης, καλεί την Ε’ ΕΛΜΕ, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, να συναινέσουν έμπρακτα σε αυτή την πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, προκειμένου «οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δυσχερέστερη έναντι των άλλων κοινωνικών ομάδων κατάσταση, να αισθανθούν την αλληλεγγύη μας και την ψυχική μας συνδρομή»

Η δημοτική αρχή, τέλος, καλεί με την ανακοίνωσή της, «τους γονείς μαθητών που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης στα τηλ.210.-66.046.95 και 210-66.046.38.