Δήμος Παλλήνης: στα 66 εκλογικά τμήματα από τα 68: Α. Ζούτσος: 64,10%, Π.Μερτύρης: 35,90%

Στο 97,06% του εκλογικού σώματος του Δήμου Παλλήνης:

Αθανάσιος Ζούτσος: 64,10% , ψήφοι: 12.209

Ανθούσα: 58,44%, ψήφοι:    623
Γέρακας: 73,40%, ψήφοι:  7.305
Παλλήνη: 53,31%, ψήφοι: 4.281

Παναγιώτης Μερτύρης: 35,90%, ψήφοι: 6.839

Ανθούσα: 41,56%, ψήφοι:   443
Γέρακας: 26,60%, ψήφοι   2.647
Παλλήνη: 46,69%, ψήφοι: 3.749

Υπολείπονται 2 εκλογικά τμήματα απο τη δημοτική ενότητα Παλλήνης