Συνεδριάζει, αύριο, Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης στην αίοθυσα συνεδριάσεων του πρ. Δημαρχείου Παλλήνης με 21 εγγεγραμμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνεται ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός περιγράμματος του Εμπορικού και Διοικητικού Κέντρου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΣΔΥ) -Πανόραμα Παλλήνης-.

 

Πρόκειται για επικαιροποίηση αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ. που ελήφθη τον Μάϊο 2016 εξ αιτίας της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% εντός του 2017. Λόγω της αύξησης του ΦΠΑ το έτος 2017 από 23% σε 24% αλλάζει το συνολικό ποσό της προεκτιμωμένης αμοιβής της μελέτης.Με την έγκριση της εισήγησης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης θα προχωβήσει να προβεί στο διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης του έργου. 

Στην ημερήσια διάταξη περιέχεται ένα ζήτημα μάλλον …υψηλής δυσκολίας! Πρόκειται για τη μίσθωση γραφείων των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να διευκολύνονται οι συσκέψεις τους για θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ζήτημα τέθηκε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα από τον κ. Παναγιώτη Μερτύρη στα πρώτα χρόνια της πρώτης θητείας του ενιαίου Δήμου αλλά λύση αποδεκτή ακόμη δεν υπάρχει. Προφανώς δεν είναι εύκολη η ανεύρεση χώρου προς ενοικίαση…

Ακολουθεί η ταυτότητα των 21 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και όσοι από τους Δημότες προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση, να γνωρίζουν ότι προηγείται της ημερήσιας διάταξης συζήτηση επί παντός επιστητού υπό την κάλυψη της ανάγκης για έκτακτη ενημέρωση και της υποβολής ερωτήσεων.

Συνεργούντος του προέδρου του Δ.Σ. η συζήτηση απλώνεται με τόσο φλύαρο, πληθωρικό τρόπο που μόνο οι …υδρογόνες βόμβες του Κιμ Γιονγκ Ουν λείπουν! –και δεν είναι και σίγουρο!-

 1.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επούλωση Λακκουβών Δ.Ε. Γέρακα έτους 2016».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Οδοποιία εντός Σχεδίου οδών σε διάφορες Πολεοδομικές Ενότητες της Δ.Ε Γέρακα Δήμου Παλλήνης έτους 2016».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση – ανακατασκευή αγωγών ύδρευσης», αρ. μελ. 18/2014.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης οδού Κύπρου», αρ. μελ. 07/2014.
 5. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθμ. 121/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την «Λήψη απόφασης περί έγκρισης και τρόπου διενέργειας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός περιγραμματος τουΕμπορικού και Διοικητικού Κέντρου στον Κ.Χ. Ο.Τ. 132 ΟΣΔΥ.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης –εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών.
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων.
 8. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Δημοτικών Ιατρείων Ι Δ.Ε. Γέρακα.
 9. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Δημοτικών Ιατρείων Δ.Ε. Γέρακα.
 10. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης ΚΕΠ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ.
 11. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης Δημοτικών Ιατρείων Δ.Ε. Παλλήνης.
 12. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων Δημοτικών Παρατάξεων
 13. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης.
 14. Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης και επαναβεβαίωση τους.
 16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμόν. 173/2015 απόφασης του Δ.Σ. για αποζημίωση επικειμένων περιοχής Π.Ε11-Βακαλόπουλο της Δ.Ε Παλλήνης φερόμενης ιδιοκτήτριας Γ. Α.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», έτους 2017, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης περί έγκρισης του απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Παλλήνης στην τελετή απονομής των βραβείων της διοργάνωσης «Best City Awards 2017».
 21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος πληγέντος για αποζημίωση λόγω πλημμυρών.