Συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 & η χωροθέτηση 6 αντλιοστασίων λυμάτων

Με δύο θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, το Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την οριοθέτηση-διευθέτηση του Ρέματος Ραφήνας, συνεδριάζει το απόγευμα (ώρα 19:00) της Πέμπτης, 7 Δεκεμβρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης υπό την προεδρία του κ. Κ. Σμέρου. 


Ένα τρίτο θέμα με σημειολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνδέεται με το ήδη δρομολογημένο ζήτημα της αποχέτευσης λυμάτων, παρουσιάζει το τελευταίο (!) θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την εγκατάσταση 6 αντλιοστασίων του δευτερεύοντος εσωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων σε ισάριθμα σημεία αντίστοιχων περιοχών του Δήμου Παλλήνης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει τη χωροθέτηση των αντλιοστασίων η οποία σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία Παλλήνης προτείνεται να γίνει στους ακόλουθους κοινόχρηστους χώρους (δρόμους):

1. Σαχτούρη και Λεονταρίου
2. Συλλεκτήριος
3. Τριανέμης
4. Φαναρίου Μάριζα
5. Μακεδονίας Πανόραμα
6. Μακεδονίας Πανόραμα 

Τα 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Οριοθέτησης – Διευθέτηση Ρέματος Ραφήνας.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης για τη «Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις, κατά το σχολικό έτος 2016-17», καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών.

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών Δήμου Παλλήνης Έτους 2014», αρ. μελ. 12/2014.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών (Έτους 2015) Δ.Ε. Παλλήνης», αρ. μελ. 04/2015. (Αρ. Πρ. 28/2017 (ορθή επανάληψη)

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών (Έτους 2015) Δ.Ε. Γέρακα», αρ. μελ. 03/2015. 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού χρήσης 2015-2016 και του προϋπολογισμού 2017-2018 του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Παλλήνης, λόγω αιτήματος χρηματοδότησης από το Δήμο Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραγραφής των απαιτήσεων προμηθευτών, λόγω παρέλευσης πενταετίας και παραγραφή λοιπών απαιτήσεων.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης (λόγω σφαλμάτων, λαθών, διαρροών, κ.λπ.).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης (λόγω μηχανογραφικού σφάλματος).

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης εγγραφών της 189/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Μ.Γ. του Κ.

14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Β. Μ. του Θ.

15. Λήψη απόφασης για την επιστροφή στο Δήμο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ποσού από τον υπόχρεο Κ.Χ. του Γ.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής τριών (3) ατόμων πεύκων στην οδό Εσπερίδων, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής κυπαρρισοειδών και ατόμων πικροδάφνης στην οδό Γκούρα με 25ης Μαρτίου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός (1) ξερού κυπαρρισοειδούς επί του πεζοδρομίου της οδού Κυκλάδων, με αρ. 35, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης για έγκριση θέσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο εσωτερικό δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης.