Σε νέες περιπέτειες η πολύπαθη Λεωφ. Σπάτων! Επί 5 (;) μήνες “πέρνα εσύ και περιμένω εγώ..!”Αιτία; Της ΔΕΗ τα έργα

Λεωφόρος Σπάτων

Σε νέα περιπέτεια μπαίνει η πολύπαθη Λεωφόρος Σπάτων μετά τη δοκιμασία που γνώρισε τη διετία 2013-2015 με την κατάρρευση της γέφυρας από τις πλημμύρες της 23ης Φεβρουαρίου 2013. 

 

Τότε, τα έργα ανακατασκευής της γέφυρας κράτησαν περίπου 2 χρόνια και στη διάρκεια των εργασιών η Λεωφόρος Σπάτων κυριολεκτικά ερήμωσε. Έκλεισαν καταστήματα, μεσούσης της οικονομικής κρίσης  πτώχευσαν επιχειρήσεις και δεινοπάθησαν δύο καλοκαίρια χιλιάδες πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τις ακτές της Αρτέμιδας.

Αιτία της νέας δοκιμασίας επί της Λεωφόρου Σπάτων τα έργα υπόγειας διασύνδεσης υψηλής τάσης 150kV μεταξύ Παλλήνης και Ραφήνας τα οποία κατά τον προγραμματισμό της μελέτης του έργου “θα διαρκέσουν 5 μήνες”.

Δηλαδή, καλό Ιούνιο-Ιούλιο και ….ευχαριστημένοι να είμαστε αν πράγματι τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Το έργο θα κατασκευαστεί από την εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ και οι προγραμματισμένες εργασίες του, περιλαμβάνουν, εκσκαφή, επίχωση με αδρανή υλικά, σκυροδετήσεις, εγκατάσταση καλωδίων, επιχώσεις και ασφαλτόστρωση.

Για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται κατάληψη πλάτους περίπου τριών μέτρων επί της Λ. Σπάτων και το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 6,ΟΟμ. κατ’ελάχιστον, δηλαδή, 3,ΟΟμ. ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας!

Και το πλέον σοβαρό; Στα σημεία (και είναι αρκετά!) που το πλάτος είναι μικρότερο των 6,ΟΟμ. τότε, η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από σηματωρούς αμοιβαία ορατούς, όπερ ερμηνεύομενο, το ένα όχημα πίσω από το άλλο και υπομονή να έχει ο οδηγός!

Αναμφίβολα, κανείς δεν είναι απέναντι σε έργα που το αποτέλεσμα τους αναβαθμίζει παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς την συνέπεια των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους και επειδή οι πολίτες τα …έχουν δει όλα και έχουν υποστεί μεγάλες ταλαιπωρίες από δημόσια έργα  –χαρακτηριστική περίπτωση η ανακατασκευή της γέφυρας που βρίσκεται κοντά στο Οινοποιείο “Κελλάρι Παπαχρήστου”-  εύλογα διακατέχονται από διαχρονική υποψία και επιφύλαξη.

Σύμφωνα με τον μελετητή του έργου, “οι εργασίες στις διασταυρώσεις της Λ. Σπάτων με κάθετες οδούς θα εκτελούνται τμηματικά χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας από και προς την κάθετη οδό” και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή η προϋπόθεση θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Σε ότι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της της Λεωφόρου Σπάτων αφορούν την κατεύθυνση προς Αθήνα και την αντίστροφη προς Σπάτα.

Είναι πολλές, επιμερίζονται σε τρεις φάσεις, δεν εξαντλούνται σε λίγες λέξεις, μπορείτε να τις δείτε και να τις …ενσωματώσετε στη μνήμη σας αν διαβάσετε προσεκτικά την ανακοίνωση της Τροχαίας που ακολουθεί.

Ψυχραιμία και υπομονή!

ΦΑΣΗ Α (καθημερινά, ώρες κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας)

1) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά στα 50 χλμ/ώρα και τελικά στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 250,ΟΟμ. και 150,ΟΟμ. περίπου αντίστοιχα πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

2) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Σπάτα και στο τμήμα της 280,ΟΟμ. πριν την οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

3) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 250,ΟΟμ. περίπου πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

4) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα .οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Σπάτα και στο τμήμα της 280,ΟΟμ. περίπου πριν την οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

5) Το σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από τρεις (3) σε δύο (2) και στο τμήμα της 100,ΟΟμ. περίπου πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή (κόμβος Παλαιοπαναγιάς), με κατάληψη της λωρίδας αριστερής στροφής προς Κάντζα κατά τη φορά κίνησης, των οχημάτων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως εξής: Λ. Σπάτων, ευθεία προς Αθήνα, αριστερά Λεονταρίου.

6) Το σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σπάτα, από τρεις (3) σε δύο (2) και στο τμήμα της 180,ΟΟμ. περίπου πριν την οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή (κόμβος Κάτω Μπαλάνας), με κατάληψη της λωρίδας δεξιάς στροφής προς Κάντζα κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

7) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Σπάτων, ευθεία προς Σπάτα (κόμβος Κάτω Μπαλάνας). Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής: Λ. Σπάτων, δεξιά Λεονταρίου, αριστερά Ν. Δέδε, αριστερά Μπέλου, δεξιά Λ. Σπάτων.

8) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη νέα οδό Λεονταρίου, ευθεία προς Κάντζα και αριστερά προς Σπάτα (κόμβος Παλαιοπαναγιάς). Η εκτροπή της κυκλοφορίας προς Κάντζα θα πραγματοποιείται ως εξής: νέα οδός Λεονταρίου, δεξιά Λ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, Η εκτροπή της κυκλοφορίας προς Σπάτα θα πραγματοποιείται ως εξής: νέα οδός Λεονταρίου, δεξιά Λ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, αριστερά Ν. Δέδε, αριστερά Μπέλου, δεξιά Λ. Σπάτων.

9) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λεονταρίου, αριστερά προς’ Σπάτα (κόμβος Κάτω Μπαλάνας). Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής: Λεονταρίου, ευθεία Λεονταρίου, αριστερά Ν. Δέδε, αριστερά Μπέλου, δεξιά Λ. Σπάτων.

10) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Λεονταρίου, δεξιά προς Σπάτα (κόμβος Κάτω Μπαλάνας). Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής: Λεονταρίου, δεξιά Ν. Δέδε, αριστερά Μπέλου, δεξιά Λ. Σπάτων.

11) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπέλου, ευθεία προς Λ. Μαραθώνος και αριστερά προς Γέρακα. Η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής: Μπέλου, αριστερά Ν; Δέδε, δεξιά Λεονταρίου:

ΦΑΣΗ Β (καθημερινά, ώρες κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας)

1) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά στα 50 χλμ/ώρα και τελικά στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματά που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 270,ΟΟμ. και 170,ΟΟμ. περίπου αντίστοιχα πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

2) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 270,ΟΟμ. περίπου πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή.

3) Το σταδιακό περιορισμό του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από τρεις (3) σε μία (1) για τη μικτή κατεύθυνση των οχημάτων ευθεία προς Αθήνα και δεξιά προς Λ, Μαραθώνος και στο τμήμα της 120,ΟΟμ, περίπου πριν τη νέα οδό Λεονταρίου και μέχρι αυτή (κόμβος Παλαιοπαναγιάς), με κατάληψη της δεξιάς και μεσαίας λωρίδας κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως εξής: Λ. Σπάτων, ευθεία προς Γέρακα, αριστερά Λεονταρίου.

ΦΑΣΗ Γ (καθημερινά καθ’όλο το 24ωρο)

1) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά στα 50 χλμ/ώρα και τελικά στα 30.χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 230,ΟΟμ. και 130,ΟΟμ. περίπου αντίστοιχα πριν την οδό Παπαγγελάκη, μέχρι τη νέα οδό Λεονταρίου.

2) Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας αρχικά στα 50 χλμ/ώρα και τελικά στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Σπάτα και στο τμήμα της από την οδό Μπέλου μέχρι την οδό Παπαγγελάκη.

3) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Αθήνα και στο τμήμα της 230,ΟΟμ. περίπου πριν την οδό Παπαγγελάκη, μέχρι τη νέα οδό Λεονταρίου.

4) Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Σπάτων προς Σπάτα και στο τμήμα της από την οδό Μπέλου μέχρι την οδό Παπαγγελάκη

5) Το σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ, Σπάτων στα 6,ΟΟμ. κατ’ελάχιστο και για τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και στο τμήμα της 80,ΟΟμ. περίπου πριν την οδό Παπαγγελάκη μέχρι τη νέα οδό Λεονταρίου, με κατάληψη του δεξιού τμήματος του οδοστρώματος (παρά το κράσπεδο του πεζοδρομίου ή το έρεισμα) κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων προς Αθήνα.