Πρόσκαιρες αλλαγές στη λειτουργία Δημοτολογίου & Ληξιαρχείου Δήμου Σαρωνικού

Δήμος Σαρωνικού

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ξεκινά στις 22 Ιανουαρίου 2018 η λειτουργία του Συστήματος «Μητρώο Πολιτών». 

 

Ενόψει της μετάβασης στο νέο σύστημα, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, θα ισχύσουν τα εξής όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου του Δήμου Σαρωνικού:

Λειτουργία Δημοτολογίου:

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 ώρα 15.00 μ.μ. δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στο Δημοτολόγιο του Δήμου Σαρωνικού. Δηλαδή, δεν θα διενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στην καταχώριση, είτε στα βιβλία δημοτολογίου.

Λειτουργία Ληξιαρχείου:

Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτή και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Για το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται σε χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Σαρωνικού, στο τηλ. 22993-20318.