Οι συνέπειες της καταστροφικής φωτιάς εξακολουθούν να απασχολούν το Δ. Σ. Ραφήνας-Πικερμίου

Συνεδριάζει την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο της πόλης το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας-Πικερμίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνονται και εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Η ημερήσια διάταξη

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης-7-2018».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με κατεπείγουσα διαδικασία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ύστερα από την επέλευση του γεγονότος της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σε αδειοδοτημένο φορέα.

4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του από 18-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων.

6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από τους υπ΄ αριθ. 581/2018, 589/2018, 590/2018, 596/2018, 604/2018, 591/2018, 592/2018, 603/2018 χρηματικούς καταλόγους.

7. Λήψη απόφασης περί αναδιάταξης κατανομής κυβικών του δικαιούχου Δικαίου Δημήτριου.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών για τις εκδηλώσεις: α) βράβευσης των επιτυχόντων στα ΑΕΙ & ΤΕΙ, μαθητών/τριών έτους 2018 και β) κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας.

9. Λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και ασφάλειας των δημοτικών κτηρίων & εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας πιστοποιημένου ορκωτού εκτιμητή.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών σύνδεσης ΔΕ Πικερμίου με Ραφήνα”.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων της πληγείσας, από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου Δ.Ε. Ραφήνας”.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών έκδοσης αδειών λειτουργίας των ανελκυστήρων των δημοτικών καταστημάτων Ραφήνας & Πικερμίου.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ΑΕΚΚ, ογκωδών στη Δ.Ε. Ραφήνας”.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Επισκευή του με αριθ. ΚΗΙ-7253 οχήματος».

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Επισκευή του με αριθ. ΥΒΒ 6011 οχήματος».

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Επισκευή του με αριθ. ΚΗΙ-3049 οχήματος».