Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην «Πηγή» Γέρακα

Δήμητρα Μανιού και Δήμητρα Δημητροπούλου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Πηγής” Γέρακα, εξέλεξε η γενική συνέλευση του συλλογικού φορέα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 με προσέλευση άνω των 100 μελών. Ο απολογισμός του Συλλόγου, διοικητικός και οικονομικός, έγινε την Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2017 με ομόφωνη έγκριση από τα μέλη της συνέλευσης. 

Τα μέλη του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Αδάμου Ρούλα
Γρηγοριάδου Άννα
Δημητροπούλου Δήμητρα
Διακολουκά Γεωργία
Κομνηνάκης Ευάγγελος
Κορώνης Κωνσταντίνος
Μανιού Δήμητρα
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Σόρρα Ευαγγελία

Για Την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:

Διακάκη Μαρία
Ντούνης Χρήστος
Τριγάζη Μαρία