Για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού θα ασχοληθεί την Πέμπτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 08:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Σπάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και τα τρία θέματα αφορούν τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

 

Η ημερήσια διάταξη

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2018.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2018.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών για το έτος 2018.