Αποσύρθηκε το προμεσονύκτιο θέμα 33 μετά τη διαπίστωση ότι “χρήζει μελέτης”!

Στην απόσυρση οδηγήθηκε το θέμα 33! Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης θα λήξει κατά κάτι νωρίτερα του προγραμματισμένου, κι έτσι το πόρισμα της δημοτικής επιτροπής για τις προτάσεις της εταιρείας REDS θα εισαχθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση, πιθανώς, ως μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

 

Ο λόγος της απόσυρσης καταγράφεται στην επιστολή του προέδρου του Δ.Σ. κ. Κ. Σμέρου. Λέει, χαρακτηριστικά ο έχων κατά νόμο την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

“Μετά την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης παραδόθηκαν, στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στοιχεία τα οποία αφορούν στο θέμα των προτάσεων της εταιρείας και χρήζουν μελέτης. Αυτά διαβιβάστηκαν άμεσα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αλλά καθώς απαιτείται χρόνος για τη μελέτη τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις παρατάξεων επί της διαδικασίας, προκρίθηκε η απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη και ο ορισμός νέας συνεδρίασης με μοναδικό θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».”

Επισήμανση 1η: Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και μόλις το πρωί της Δευτέρας 19 Ιουνίου κοινοποιήθηκε το πόρισμα της επιτροπής που πρόκειται να συζητηθεί την Τρίτη, 20 Ιουνίου ως 33ο θέμα.

Άρα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενημερώθηκαν 24 ώρες πριν για ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα για την πόλη και όχι από την Παρασκευή, οπότε θα είχαν τη δυνατότητα να το μελετήσουν και να διαμορφώσουν άποψη. Τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου, λοιπόν, ο πρόεδρος του Δ.Σ. συνειδητοποίησε ότι “απαιτείται χρόνος για τη μελέτη του θέματος” και πειθαρχώντας στα γρήγορα αντανακλαστικά του, το απέσυρε!

Είναι, όμως, έτσι, ή μήπως δεν είναι έτσι..;”

Με βάση το πόρισμα, ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο στην 4η σελίδα:

“…….. η επιτροπή που συστάθηκε με την 12/2017 απόφαση Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση στις 8 Ιουνίου 2017, παρουσία των κ.κ. Σμέρου Κωνσταντίνου, Βίτσιου Αριστείδη, Μπουλμπασάκου Γεωργίου και Τέντη Γεωργίου” ,

προκύπτει το εξής αδιαμφισβήτητο στοιχείο: ότι η αξιολογική κρίση των 4 εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ., λογικά, ήταν γνωστή και ταξινομημένη στο μυαλό τους από το πέρας της συνεδρίασης τους.

Γιατί, λοιπόν, έπρεπε να παρέλθει χρόνος περίπου 10 ημερών για να κοινοποιηθεί το πόρισμα στους Δημοτικούς Συμβούλους, τι έφταιξε πάλι και προέκυψε εκ νέου τόση “σιωπή”; (Η πρώτη “σιωπή” σημειώθηκε στις 18 Απριλίου και διήρκεσε μέχρι 23 Μαΐου 2017. Τη θυμούνται οι αναγνώστες του “Ν”–   Αν, όχι, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του κ. προέδρου και ταυτόχρονα μέλους της επιτροπής σύνταξης του πορίσματος, “ότι δεν ήταν επαρκής ο χρόνος μελέτης του πορίσματος” είναι έωλος και προσχηματικός.

Χρόνος υπήρχε να μελετηθεί, βούληση δεν υπήρξε. Βεβαίως, οι …παροικούντες την Ιερουσαλήμ, γνωρίζουν καλώς ή βασίμως υποπτεύονται, τι ακριβώς έχει συμβεί και ποίου “εν τοις πράγμασι” είναι η “ύψιστη” ευθύνη. 

Ακολουθώντας όμως την πεπατημένη των τύπων, υπόλογος είναι ο υπογράφων τη σύγκληση της συνεδρίασης. Κι αυτός είναι ένας και υπερψηφισμένος από μεγάλο αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Κ. Σμέρος.

Επισήμανση 2η: Λέει ο κ. πρόεδρος του Δ.Σ. στην 1η παράγραφο της επιστολής του και εν είδει απολογίας:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης “Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής”.

Πως και γιατί προέκυψε η ανάγκη υπενθύμισης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου; Προς ποιόν απευθύνεται η προώθηση αυτής της υπενθύμισης; Ποιός αμφισβήτησε τι και πότε;

Τι σχέση έχει ο κανονισμός και η λειτουργία του με το προμεσονύκτιο θέμα 33;

Εκτός κι αν σε αφανή αστερίσκο του κανονισμού ορίζεται ότι οι εισηγούμενοι προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. τα θέματα, έχουν τη δικαιοδοσία να επιλέγουν και την ώρα συζήτησης, αποποιούμενος έτσι της δικής του ευθύνης. Κατά τα φαινόμενα, κάτι άλλο ήθελε να πει ο κ. πρόεδρος και δεν το τόλμησε, δεν έχει όμως και πολύ σημασία, γίνεται, αντιληπτό, τι ακριβώς ήθελε να πει και δεν το είπε…

Ερώτηση: ένα θέμα που ταλανίζει την πόλη περίπου από το 1998, ένα έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, μπορεί να αντιμετωπίζεται με τόσο πρόχειρο τρόπο;

Να ορίζεται η συζήτηση του κατά τις 11 το βράδυ, λίγο μετά τις πέντε κοπές των δέντρων σε σημεία της πόλης με την κρυφή προσδοκία να έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα του Δ.Σ. οι όποιοι παριστάμενοι πολίτες και να έχουν καμφθεί ψυχοσωματικά λόγω της προχωρημένης ώρας, οι δημοτικοί σύμβουλοι;

Αν, αυτός είναι ο λόγος –και είναι αυτός ο λόγος κατά την κρίση σύσσωμης της αντιπολίτευσης- δεν κολακεύει τους εμπνευστές του. Τους εκθέτει ανεπανόρθωτα γιατί μεθοδολογίες αυτού του χαρακτήρα δεν τιμούν την αυτοδιοίκηση και τους λειτουργούς της και δίχως άλλο, μεγεθύνουν το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το σώμα των τοπικών αιρετών με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο κοινωνίας.

Σε αναμονή, λοιπόν του ορισμού νέας ημερομηνίας για τη συζήτηση του ιδιαίτερα σημαντικού για την πόλη, θέματος της Π.Ο.Α.Π.Δ. στην Κάντζα.

Ακολουθεί το σύνολο της ανακοίνωσης του προέδρου του Δ.Σ.

 Απόσυρση του 33ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 12ης πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση στις 20 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης “Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής”.

Μεταξύ των Οργάνων και των Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία εισηγήθηκαν θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται και η “Επιτροπή Επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της “Κάντζα Εμπορική ΑΕ”, που συγκροτήθηκε με την απόφαση 12/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή συνήλθε και συνεδρίασε την Πέμπτη 8 Ιουνίου και το πρακτικό της συνεδρίασης της, αφού ετοιμάστηκε, διαβιβάστηκε στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφεί στα υπό συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης της επόμενης κιόλας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατά τη σύνταξη της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης της 20ης Ιουνίου προέκυψε η ανάγκη εγγραφής πλήθους θεμάτων, πολλά από τα οποία με επείγοντα χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Ταυτοχρόνως, δεδομένη ήταν και η ανάγκη να συμπεριληφθεί το συντομότερο δυνατό ως θέμα συζήτησης και το πρακτικό της “Επιτροπής Επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της “Κάντζα Εμπορική ΑΕ”.

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού και μετά από συνεκτίμηση των άνω δεδομένων, κρίθηκε ορθότερο η εγγραφή του εν λόγω θέματος να τεθεί στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα χωρίς πίεση χρόνου, αλλά και με όλες τις παραμέτρους διαδικαστικής εξέλιξης του (πχ. επιπλέον παροχή στοιχείων ή και τυχόν ανάγκης διακοπής της συνεδρίασης για εξέταση τους – όπως άλλωστε είχε συμβεί και στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2017για το ίδιο θέμα κλπ).

Μετά την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης παραδόθηκαν, στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στοιχεία τα οποία αφορούν στο θέμα των προτάσεων της εταιρείας και χρήζουν μελέτης. Αυτά διαβιβάστηκαν άμεσα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αλλά καθώς απαιτείται χρόνος για τη μελέτη τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις παρατάξεων επί της διαδικασίας, προκρίθηκε η απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη και ο ορισμός νέας συνεδρίασης με μοναδικό θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».

Συνημμένα ακολουθεί σε ορθή επανάληψη η ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Σμέρος