Αναρτήθηκε το προτεινόμενο σχέδιο κυκλοφοριακής μελέτης της γειτονιάς “Σταυρός” Γέρακα

Αναρτήθηκε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας) η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης για τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της γειτονιάς “Σταυρός” Δ.Ε Γέρακα. Η κυκλοφοριακή μελέτη που ισχύει μέχρι και σήμερα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γέρακα το 2004.

Τα σχέδια της αρχικής κυκλοφοριακής μελέτης και των τροποποιήσεων της είναι αναρτημένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, στο τμήμα κυκλοφοριακών έργων, για χρονικό διάστημα 40 ημερών, αρχόμενου από την 23η Μαϊου 2018 και έως 2 Ιουλίου 2018 (διάστημα κατά το οποίο θα υποβάλλονται και οι απόψεις).

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τη δική τους πρόταση μπορούν να αποτανθούν στο Τμήμα Κυκλοφοριακών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή να υποβάλλουν τις απόψεις τους εγγράφως:

Στο πρωτόκολλο του Δήμου,Στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@pallini.gr (με την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ)