Έργα συντήρησης των οδικών δικτύων Γέρακα και Παλλήνης, προϋπολογισμού 2.961.262 €

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, οι μελέτες των έργων συντήρησης των οδικών δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες, Γέρακα και Παλλήνης, προϋπολογισμών, 1.462.228,62€ και 1.499.033,95€ αντίστοιχα. (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων καθώς και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2017,
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης ελήφθηε με μία διαφωνία. Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Νίκος Γαβράς.