Έργα ενίσχυσης των υποδομών στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας προϋπολογισμού 5.820.845 € από την Περιφέρεια Αττικής

Έργα βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών και ενίσχυσης των υπηρεσιών αθλητισμού στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, συνολικού προϋπολογισμού 5,82 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής. 

Βελτίωση υποδομών και ενίσχυση οδικής ασφάλειας σε Σπάτα-Αρτέμιδα

Ειδικότερα, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», προϋπολογισμού 3.968.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τη βελτίωση των υποδομών, της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον Δήμο. Περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής οδών και δικτύου ύδρευσης σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 30 οδοί στην 5η Πολεοδομική Ενότητα της ΔΕ Αρτέμιδος καθώς και 14 οδοί στην 1η και 4η Πολεοδομική Ενότητα (Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο) της ΔΕ Σπάτων.

Οι παρεμβάσεις για την κατασκευή οδών αφορούν σε εκσκαφές, καθαιρέσεις, υποβάσεις-βάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή ρείθρων και πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία. Οι εργασίες ύδρευσης των οδών, όπου απαιτείται, περιλαμβάνουν σωληνώσεις – υδραυλικές εργασίες.

Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων σε Νότια Αρτέμιδα

Ακολούθως, η Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος εξασφάλισαν την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης αστικών λυμάτων της Νότιας Αρτέμιδος, προϋπολογισμού 1.257.845 ευρώ με ΦΠΑ, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το σχετικό έργο.

Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων της ΔΕ Αρτέμιδος ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει στην αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.

Η μελέτη αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6 έως 14 της ΔΕ Αρτέμιδος και περιλαμβάνει:

• Υδραυλικές μελέτες εσωτερικών δικτύων συλλογής, αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς
• Η/Μ μελέτες αντλιοστασίων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς
• Στατικές μελέτες αντλιοστασίων ακαθάρτων
• Υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)
• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ

Κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Αρτέμιδα (οικοδομικό τετράγωνο Γ334 , δίπλα στο 3ο Δημοτικό Αρτεμιδος)


Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος προωθούν την κατασκευή αθλητικού κέντρου στην Αρτέμιδα, έργο προϋπολογισμού 595.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόκειται για την  κατασκευή αθλητικού κέντρου αποτελούμενο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7, ένα γήπεδο αντισφαίρισης, ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης καθώς και ένα υπαίθριο γυμναστήριο.

Η μελέτη περιλαμβάνει τους αγωνιστικούς χώρους των τριών γηπέδων και ενός υπαίθριου γυμναστηρίου με τον εξοπλισμό τους, τις περιμετρικές λωρίδες, φωτισμό, περίφραξη όλου του Αθλητικού Κέντρου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου – πεζοδρόμια και κράσπεδα περιμετρικά του οικοπέδου- για την ασφαλή μετακίνηση των δημοτών.

Η κατασκευή του θα γίνει στο οικοδομικό τετράγωνο Γ334 ( δίπλα στο 3ο Δημοτικό Αρτεμιδος).
.