Στο ΦΕΚ η Συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ. Οι χάρτες και το περιεχόμενο

Νόμος του Κράτους είναι πλέον οι δύο Συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με Ιταλία και Αίγυπτο καθώς το βράδυ της Παρασκευής δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως αναφέρει το protothema, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος των συμφωνιών “Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. β) του άρθρου 5 αυτής”.

Αντίστοιχα, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 5 αναφέρει πως η συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως από τα δύο μέρη.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με το περιεχόμενο της Συμφωνίας