Οικονομική βοήθεια 7,29 εκατ. € σε 761 απολυμένους της Sprider Stores από τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οικονομική βοήθεια 7,29 εκατ. € σε 761 απολυμένους της Sprider Stores αποφάσισε τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα χρήματα, που θα διοχετευτούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θα δοθούν για την κατάρτιση των απολυμένων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς προκειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το ευρωκοινοβούλιο, ενέκρινε την ελληνική αίτηση με 573 ψήφους υπέρ, 75 κατά και 15 αποχές.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ), όταν η αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores, απέλυσε 761 εργαζομένους στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική.

-Σε αυτούς και ένας αριθμός συμπολιτών μας που εργαζόντουσαν στο κατάστημα της λεωφ. Ανθούσας καθώς και στις κεντρικές αποθήκες Ανθούσας οι οποίες λίγο καιρό μετά την διερευνώμενη από τη δικαιοσύνη φωτιά, μεταστεγάστηκαν σε άλλη περιοχή-

Όπως σημείωσε ο εισηγητής ευρωβουλευτής της ΝΔ Γ. Κύρτσος άλλη μια ελληνική εταιρεία έτυχε πρόσφατα ενίσχυσης από το ίδιο ταμείο (η Νutriart) ενώ, στη συνέχεια αναμένονται αποφάσεις ενίσχυσης πρώην εργαζομένων και άλλων ελληνικών εταιρειών, όπως για παράδειγμα της ελληνικής εταιρείας Φωκάς.