ΝΑΙ της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εξαγορά της MAKRO από την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Makro Cash & Carry από την «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η μεταβίβαση των μετοχών της, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής η αρχή ενέκρινε, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» από την «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω της θυγατρικής της «ΙΝΩ Εισαγωγές και Εμπορία Αγαθών, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευση Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρία».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στη λιανική πώληση, στη χονδρική πώληση και στον εφοδιασμό ειδών σούπερ μάρκετ δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Επίσης, την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 60% του συνόλου των μετοχών της Χαλκιαδάκης Α.Ε., από τον Όμιλο Βερόπουλος Α.Ε.Β.Ε. στην Ι. & Σ. Σκλαβενιτης Α.Ε.Ε., σε συνέχεια της, από 22.1.2015, έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Χαλκιαδάκης στο οποίο η Σκλαβενίτης κατέχει την πλειοψηφία των μελών.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία με την MAKRO Cash & Carry αφορά την πώληση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής του γερμανικού METRO GROUP, στην Σκλαβενίτης.

Η αξία επιχείρησης (enterprise value) της συναλλαγής ανέρχεται σε 65 εκατ. € και στην πρόκειται για μια σημαντική νέα επένδυση της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ που σηματοδοτεί την είσοδό της στην αγορά της χονδρικής, ενώ παράλληλα επεκτείνει για πρώτη φορά τη δραστηριότητά της εκτός Αττικής.

Σημειώνεται ότι η Σκλαβενίτης, με κύκλο εργασιών σήμερα 1,2 δισ. ευρώ περίπου και 8.500 εργαζομένους, έχει παρουσία 110 Καταστημάτων λιανικής στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Με την εξαγορά της MAKRO θα λειτουργεί, μέσω του νέου δικτύου Cash & Carry, σε 9 επιπλέον σημεία εκ των οποίων τα 7 σε μεγάλες πόλεις εκτός Αττικής.

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί πως ο κύκλος εργασιών της MAKRO κατά το τελευταίο έτος ανήλθε σε 300 εκ. ευρώ περίπου, ενώ η εταιρεία απασχολεί 1.000 εργαζομένους.

Όσον αφορά την έτερη εξαγορά, με τη συγκεκριμένη κίνηση η Σκλαβενίτης αποκτά δυναμική παρουσία στην αγορά της Κρήτης όπου η Χαλκιαδάκης διαθέτει 38 καταστήματα και απασχολεί 940 εργαζομένους.