Σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου από την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα

Σε εξέλιξη προγράμματα εθελουσίας εξόδου από την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής που όπως είναι γνωστό έχει δρομολογηθεί από την διοίκηση της ΕΤΕ.

Ειδικότερα:

Η Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε ένα γενναίο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό που έχει κλείσει πέντε χρόνια εργασίας στον όμιλο.

Το πρόγραμμα θα τρέξει έως και τις 2 Οκτωβρίου και η αποζημίωση, μέσα από τις επιλογές για άμεση αποχώρηση, διετή ή πενταετή αναγκαστική άδεια, τίθεται ως ανώτατο όριο στις 150.000 ευρώ και στις 250.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των υπαλλήλων που θα «επωφεληθούν» από το πρόγραμμα περίπου στα 700 άτομα και, στον βαθμό που επαληθευθούν, θα οδηγήσουν στη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στη Eurobank κάτω από τις 8.000 άτομα από τις 8.550 που εργάζονται σήμερα στην τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα

Ισχυρά κίνητρα προεξοφλείται ότι θα έχει και το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που αναμένεται να τρέξει η Εθνική Τράπεζα, η διοίκηση της οποίας έχει εγγράψει ήδη στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου πρόβλεψη 90 εκατ. ευρώ.

Το πλάνο μετασχηματισμού που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της ΕΤΕ προβλέπει τη μείωση του αριθμού του προσωπικού στις 8.000 άτομα στα τέλη του 2020, αλλά ο στόχος αναμένεται να υπερκεραστεί, καθώς, με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του έτους, η τράπεζα έχει μειώσει το προσωπικό της στην Ελλάδα στις 8.238, ενώ στα 389 μειώθηκε ο αριθμός των καταστημάτων της.

Σε επίπεδο ομίλου, περαιτέρω μείωση μπορεί να προέλθει μέσω της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην οποία εργάζονται περίπου 900 υπάλληλοι.

Η μείωση του προσωπικού αποτέλεσε προτεραιότητα του τραπεζικού συστήματος στην προσπάθεια συγκράτησης του κόστους την τελευταία δεκαετία και πλέον υπαγορεύεται και από τη σημαντική μείωση των εργασιών μέσω και των πωλήσεων κόκκινων δανείων.