Εξοντωτικό το νέο ποινολόγιο της Εφορίας για όσους οφείλουν στο Δημόσιο

Αμείλικτη θα είναι η Εφορία από το 2014 με τους οφειλέτες και γι αυτό θα προχωρά σε κατασχέσεις σπιτιών, καταθέσεων και μισθών σε όσες χρωστούν στο Δημόσιο. Προκειμένου να οδηγηθούν στο ταμείο οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη, η ποινή που θα επιβάλλεται θα κυμαίνεται από 10%- 30% με μηναίο μάλιστα τόκο.

Η εν λόγω ποινή, θα επιβάλλεται με την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής του φόρου και θα περιλαμβάνει μηνιαίο τόκο και πρόστιμο 10%. Ωστόσο εάν περάσει ένας χρόνος και η ποινή παραμένει ληξιπρόθεσμη, το πρόστιμο θα αυξάνεται στο 20% και εάν περάσουν δύο χρόνια θα αγγίζει το 30%.

Το νέο ποινολόγιο της Εφορίας

  • Για οφειλές που βεβαιώνονται από το νέο έτος καταργούνται οι μηνιαίες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 2,5% και τη θέση τους παίρνει η επιβολή μηνιαίων τόκων και προστίμων.
  • Oφειλή που είναι ληξιπρόθεσμη για διάστημα 2 μηνών θα επιβαρύνεται με υψηλό πρόστιμο 10%, ενώ θα επιβάλλονται και τόκοι
  • Για ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός έτους το πρόστιμο θα αυξάνεται στο 20% και δύο ετών στο 30%.
  • Με τόκους και πρόστιμα θα επιβαρύνονται και τα έσοδα υπέρ ΟΤΑ, Ειδικών Ταμείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου τα οποία που συνεισπράτονται με τα δημόσια έσοδα από τις εφορίες.
  • Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο οφειλέτης από το ποσό που καταβάλλει για την αποπληρωμή του χρέους του, πρώτα ξεπληρώνει τα έξοδα είσπραξης και στη συνέχεια τους τόκους και το πρόστιμοκαι στο τέλος το αρχικό ποσό της οφειλής. (!)
  • Απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις αυτές προβλέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας με αίτημα που υποβάλλεται προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις αυτές προβλέπεται και για τους στρατευμένους και τους ανηλίκους για όσο διάστημα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση της.
  • Στην περίπτωση πολλαπλών ληξιπρόθεσμων οφειλών ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη σειρά εξόφλησης των οφειλών του μόνο όταν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση. Σε διαφορετική περίπτωση την επιλογή θα κάνει η Φορολογική Διοίκηση.
  • Η φορολογική διοίκηση υποχρεωτικά θα κοινοποιεί ατομική ειδοποίηση (ταχυδρομικά, με ηλεκτρονικά μέσα ή με επίδοση μέσω δικαστικού κλητήρα), στον οφειλέτη στην περίπτωση κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του για χρέη προς το δημόσιο. Υποχρέωση που δεν ισχύει για κατασχέσεις καταθέσεων, κά.
  • Όταν ΠΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, τις οφειλές τρίτων προς αυτήν θα μπορεί να εισπράττει το δημόσιο.