Η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάκτωρ για την “ποινή” που της επιβλήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα

Διευκρινίσεις για τον αποκλεισμό της από έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας παραχωρεί η Ελλάκτωρ, τονίζοντας ότι η σχετική απόφαση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση τόσο στην εταιρεία όσο και στη θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Σε απάντηση ερωτήματος της Ε.Κ. σχετικά με δημοσίευμα τύπου στις 21.12.2020 με τίτλο “Παγκόσμια Τράπεζα: Στη “μαύρη λίστα” η Άκτωρ για διαφθορά”, η εταιρεία διευκρινίζει ότι ο περιορισμός επιβλήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση λόγω αποδιδόμενης παραβίασης εκ μέρους των μελών της Κοινοπραξίας των κανόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και όχι λόγω παραβίασης κανόνων της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή τοπικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

“Με απόφασή της (δημοσιοποιημένο κείμενο) η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλε, κατόπιν έρευνας που είχε ξεκινήσει από το έτος 2017, στην ΑΚΤΩΡ τη μη επιλεξιμότητας από κάθε έργο που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα για 15 μήνες και όχι για δύο έτη όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Αντίστοιχος περιορισμός, επιβλήθηκε και στα λοιπά μέλη της Κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε η ΑΚΤΩΡ, με προγενέστερες αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κατόπιν συμβιβασμού που συνήψαν αυτά για άλλα χρονικά διαστήματα. Η ως άνω Κοινοπραξία έχει αναλάβει έργο βιολογικού καθαρισμού στην Κολομβία το έτος 2016.

O ανωτέρω περιορισμός επιβλήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση λόγω αποδιδόμενης παραβίασης εκ μέρους των μελών της Κοινοπραξίας των κανόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και όχι λόγω παραβίασης κανόνων της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή τοπικής νομοθεσίας, τα όσα δε αναφέρονται στο δημοσίευμα σε σχέση με τις κατηγορίες (περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) είναι απολύτως ανακριβή.

Η σχετική απόφαση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση τόσο στην Εταιρεία μας όσο και στην ίδια την θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, αφού ο μεν περιορισμός αφορά την ΑΚΤΩΡ (και τις θυγατρικές της ΑΚΤΩΡ) για έργα χρηματοδοτούμενα από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ ούτως ή άλλως από μακρού χρόνου η ΑΚΤΩΡ δε συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από τη Παγκόσμια Τράπεζα.

Τέλος διευκρινίζουμε ότι ό Όμιλος όπως ήδη έχει δημοσιοποιήσει σε προγενέστερες παρουσιάσεις του, ιδίως στον τομέα κατασκευής έχει αποφασίσει και πλέον εστιάζει γεωγραφικά στην ανάληψη έργων κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία με επιλεκτική προσέγγιση ως προς την ελαχιστοποίηση του ρίσκου που αναλαμβάνει”.