Αυξήσεις, εν όψει, στα τιμολόγια ρεύματος μέσω της αναπροσαρμογής του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, αναπροσαρμόζεται το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) στο πλαίσιο της υποχρέωσης για μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ.

Φυσικά η αναπροσαρμογή θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος παρά τα όσα περί του αντιθέτου υποστήριξε στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πάνος Σκουρλέτης.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για την εξέλιξη του ελλείμματος και τις σχετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για την κάλυψή του, οι καταναλωτές θα κληθούν μέσω της αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ να καλύψουν κατά το 2016 (πιθανότατα με αναδρομικές αυξήσεις από τον Ιούλιο) περί τα 290 εκατ.€ από το συνολικό έλλειμμα των 330 εκατ. € στο τέλος του έτους και για το 2017 περί τα 265 εκατ. € από το συνολικό έλλειμμα των 400 εκατ. € αντιστοίχως.

Τα ποσά προκύπτουν με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται από το νομοσχέδιο και την οποία ανέπτυξε χθες κατά τη συζήτησή του στη Βουλή ο κ. Π. Σκουρλέτης, αναφερόμενος στον επιμερισμό του κόστους που θα αναλάβουν οι προμηθευτές ρεύματος για τον μηδενισμό του ελλείμματος σε βάθος τριετίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε χθες από τη Βουλή σε σχέση με την κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ τη διετία 2016-2017 θεσπίζεται χρέωση των προμηθευτών ενέργειας υπολογισμένης επί του μεριδίου αγοράς και της διαφοράς της μεσοσταθμικής τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά με τη συμμετοχή των ΑΠΕ και αυτής που θα διαμορφωνόταν χωρίς τη συμμετοχή των ΑΠΕ.

Προκειμένου, κατά το δυνατόν να ελαφρυνθεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ, η οποία ως προμηθευτής του 90% των καταναλωτών καλείται να καλύψει το σχετικό τίμημα, ο κ. Π. Σκουρλέτης μέσω του νομοσχεδίου, εισηγείται σταδιακή επιβάρυνση σε ορίζοντα τριετίας, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Οκτώβριο του 2016.

Απαντώντας ο υπουργός στους βουλευτές της αντιπολίτευσης που άσκησαν έντονη κριτική για την επιβάρυνση που προκαλούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις στη ΔΕΗ, απέφυγε να αναφερθεί στις αυξήσεις που θα προκύψουν μέσω της αναπροσαρμογής του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. υποστηρίζοντας, απλώς, ότι «η κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές: νέο “κούρεμα”, αύξηση του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. για τους καταναλωτές ή τη λύση που επιλέχθηκε με το κόστος στους προμηθευτές» για να κλείσει τη αναφορά του υποστηρίζοντας ότι «είναι λογικό να υπάρξει το τέλος προς τους προμηθευτές».

Ωστόσο, το νομοσχέδιο στο άρθρο 23 προβλέπει με σαφήνεια, αναπροσαρμογή και στο Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.

Ειδικότερα:

«Η απόφαση της ΡΑΕ για τον επαναπροσδιορισμό του τέλους Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. εκδίδεται μέχρι τις 30/9/2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης. Για την περίοδο 2016-2017, το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε στο τέλος της διετίας να μην προκύπτει έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου».

Η ΡΑΕ, δηλαδή, αφού υπολογίσει το έλλειμμα που θα καλυφθεί από τους προμηθευτές με βάση τη μεθοδολογία του νομοσχεδίου, στη συνέχεια θα εκδώσει απόφαση για την αναπροσαρμογή του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. σε ύψος που να καλύπτει το έλλειμμα.