Άνω του 8% η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος

Ναι, μεν στο 3% διαμορφώνεται κατά μέσο όρο η πρώτη δόση της αύξησης των τιμολογίων ρεύματος, η πραγματική αύξηση όμως που θα φτάσει στους καταναλωτές θα είναι άνω του 8%! Και αυτό, γιατί στην αύξηση στο κόστος ρεύματος που εγκρίθηκε θα πρέπει να προστεθεί και η επιβάρυνση 5% που προκύπτει από την υποχρέωση της ΔΕΗ να αγοράζει από φέτος για όλους του ρύπους που εκλύονται από μονάδες της, δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Πρόκειται για ένα κόστος της τάξης των 270 εκατ. ευρώ το οποίο μεταφέρεται εξολοκλήρου στους καταναλωτές. Ως προς τους καταναλωτές και ειδικά για τα οικιακά τιμολόγια με βάση τους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ προκύπτουν οι εξής αλλαγές:

Σε τετραμηνιαία κατανάλωση 1200 κιλοβατώρες: συνολική αύξηση στο λογαριασμό: 9,1%

Σε τετραμηνιαία κατανάλωσης 1600 κιλοβατώρες: συνολική αύξηση στο λογαριασμό: 8,89%

Σε τετραμηνιαία κατανάλωση 2000 κιλοβατώρες: συνολική αύξηση στο λογαριασμό: 8,6%