Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες

Το επιτόκιο δανείων συνεπών δανειοληπτών μειώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο θα παρέχει διευκολύνσεις σε συνεπείς δανειολήπτες τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί. Η δόση του δανείου των εν λόγω δανειοληπτών παρέμεινε σταθερή στα χρόνια της κρίσης και συνέχισε να αποπληρώνεται με παρακράτηση απευθείας από τον μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος όμως έβαινε μειούμενος.

 

Η πρώτη εφαρμογή της πολιτικής της επιβράβευσης θα αφορά την επιστροφή μέρους των τόκων του πρώτου εξαμήνου του 2017 για δανειολήπτες οι οποίοι ήταν συνεπείς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Συνολικά, η επιστροφή μέρους των τόκων που καταβλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα ανέρχεται στο ποσό των 2.120.000 ευρώ.

Στη δεύτερη φάση της επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, το μέσο επιτόκιο επιβράβευσης θα διαμορφωθεί στο 1%.

Αυτό σημαίνει ότι σε ετήσια βάση ένας δανειολήπτης που επιβαρυνόταν με επιτόκιο 4% θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο 3,25% και ένας δανειολήπτης που πλήρωνε δόση με επιτόκιο 6% σε ετήσια βάση θα καταβάλλει δόση με επιτόκιο 4,88%.

Ετσι επέρχεται μια ανακούφιση για τους 23.000 δανειολήπτες που όλα τα χρόνια της κρίσης εξακολουθούσαν να πληρώνουν με συνέπεια τα δάνειά τους, παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματά τους είχαν υποστεί το ίδιο διάστημα μεγάλο «κούρεμα».

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στηρίχτηκε σε διάταξη που περιλαμβάνεται στον Ν. 4490 /2017 (ΦΕΚ 150/Α/11-10-2017).

Το άρθρο 11 του νόμου αναφέρει ότι με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα μπορεί να εφαρμόζεται η πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και στους τιτλοποιημένους δανειολήπτες.

Η τιτλοποίηση είχε γίνει το 2006 και αφορούσε 27.414 δάνεια, ύψους 950.000.000 ευρώ, με λήξη αποπληρωμής το 2039.

Από αυτά τα δάνεια, περίπου τα 4.000 έχουν εξοφληθεί, οπότε η ευνοϊκή ρύθμιση απευθύνεται στους υπόλοιπους 23.000 δανειολήπτες δημοσίους υπαλλήλους.