Ποσό ύψους 1,2 δισ. ευρώ επιδιώκει να εισπράξει ως το τέλος του 2018 το ΚΕΑΟ

Με στόχο την είσπραξη 1,2 δισ. ευρώ εντός του 2018 το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων σε όσους οφειλέτες δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση, εντός τριών μηνών από την ένταξή τους σε αυτό.

Το ίδιο ισχύει, και μάλιστα εντός 70 ημερών, στην περίπτωση απώλειας ρύθμισης. Ηδη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του κέντρου, για το β΄ τρίμηνο του 2018 έχουν αποσταλεί 38.779 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.

Συνολικά, από την έναρξη του ΚΕΑΟ έως το τέλος Ιουνίου είχαν αποσταλεί 1.057.410 ειδοποιήσεις. Με αυτές, ο οφειλέτης ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ και ότι, αν δεν ανταποκριθεί με εξόφληση ή διακανονισμό, “θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.”

Η εντατικοποίηση της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης στους εργοδότες με οφειλές άνω των 30.000 ευρώ κατά κύριο λόγο καθώς και η εφαρμογή των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία απλοποιεί και επιταχύνει το μέτρο της κατάσχεσης, αποτελούν μάλιστα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ, τα δύο βασικά μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα την είσπραξη 300,6 εκατ. από αναγκαστικά μέτρα, δεσμεύσεις λογαριασμών αλλά και έκτακτες καταβολές.

Συνολικά, μαζί με τις εισπράξεις από ρυθμίσεις, τα έσοδα του ΚΕΑΟ το εξάμηνο ήταν 632,9 εκατ. Από το 2015 έως και τον Ιούνιο του 2018 οι εισπράξεις του κέντρου ανήλθαν σε 3,1 δισ.