Επανόρθωση λάθους: ΟΧΙ στην προκαταβολή φόρου από όσους το 2016 δήλωσαν διακοπή εργασιών

Λύση στο πρόβλημα της υποχρέωσης πληρωμής προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν διακοπή εργασιών το προηγούμενο έτος, επιχειρεί να δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος που αφορά το επόμενο έτος, αλλά έχουν ήδη κάνει διακοπή εργασιών, θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία που ανήκουν και να «σβήσουν» τη συγκεκριμένη απαίτηση επιδεικνύοντας το αποδεικτικό της διακοπής εργασιών.


Η ΑΑΔΕ, κάνει λόγο για λάθος καθώς διευκρινίζει ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης και όταν δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα.

Στην εγκύκλιό της, η ΑΑΔΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 100% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2016.

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά, εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο.

Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.

Επίσης, ορίζεται ότι αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονομικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος».

Αν σκεφτεί κανείς ότι η διακοπή εργασιών γίνεται στις αρμόδιες ΔΟΥ κάθε επιχείρησης, κάτι που σημαίνει πως τα στοιχεία θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη στο ηλεκτρονικό σύστημα των εφοριών, τότε το μόνο σίγουρο είναι η ταλαιπωρία των φορολογουμένων που θα κληθούν να «σβήσουν» την παράλογη απαίτηση πληρωμής.