Τρεις δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση της Forthnet

Duet Private Equity, BC Partners (μέσω της θυγατρικής United Group) και όμιλος Antenna του Θοδωρή Κυριακού, κατέθεσαν την περασμένη Παρασκευή. δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά των δανείων της Forthnet .

Ο σύμβουλος των πιστωτριών τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Αττικής) Nomura International, θα αξιολογήσει τις προσφορές για να προτείνει τον φορέα με τον οποίο θα προχωρήσει στη συνέχεια σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας.

Εκτός από το τίμημα ο σύμβουλος θα αξιολογήσει τις προτάσεις των ενδιαφερόμενων για τον τρόπο που θα λειτουργήσει η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία την χρονική περίοδο από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας και μέχρι να εγκριθεί η συναλλαγή από τις αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών).