Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΡΤ για τη σύναψη 10 συμβάσεων για τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν την παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και την παραγωγή διαδικτυακού προϊόντος, ως ακολούθως:

α) Για το έργο της παραγωγής και αρχισυνταξίας του ειδησεογραφικού περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου της ΕΡΤ, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση έργου, σε έναν Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη.

β) Για το έργο της αρχισυνταξίας της οργάνωσης της καθημερινής ειδησεογραφίας (ρεπορτάζ), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση έργου, σε έναν Δημοσιογράφο – Αρχισυντάκτη.

γ) Για το έργο της οπτικοποίησης των θεμάτων των κεντρικών δελτίων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου σε δύο Δημοσιογράφους – Παραγωγούς.

δ) Για το έργο της παραγωγής δημοσιογραφικών ερευνών για τις ανάγκες των τηλεοπτικών εκπομπών έρευνας ή και των δελτίων ειδήσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου, σε δύο Δημοσιογράφους – Ρεπόρτερ.

ε) Για το έργο της παραγωγής θεμάτων (ρεπορτάζ), για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων τηλεόρασης και ραδιοφώνου, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου, σε δύο Δημοσιογράφους – Ρεπόρτερ.

στ) Για το έργο της δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο για τις ανάγκες του περιεχομένου του διαδικτυακού ιστοτόπου της ΕΡΤ, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου σε δύο video Editors.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν, την παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και την παραγωγή διαδικτυακού προϊόντος, όπως αναφέρονται ανωτέρω και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ραδιοτηλεοπτικής περιόδου, ήτοι έως την 31.12.2020, με δικαίωμα παράτασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 1 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά (2106075687 ή 5673, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΕΔΩ θα βρείτε την Ηλεκτρονική Φόρμα Αιτήσεων