Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών με την εκλογή των υπόλοιπων μελών του προεδρείου.

Εκλέγονται:

Α’ Αντιπρόεδρος: Μάκης Διόγος. Β’ Αντιπρόεδρος: ‘Αρια Αγάτσα. Ταμίας : Χρήστος Μαζανίτης. Ειδική Γραμματέας: Αγγελική Γυπάκη.