Υπηρεσία εντοπισμού & παρακολούθησης πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο από το Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δεν ζούμε μόνο με τη μιζέρια και τις δυσκολίες… Υπάρχει και η Ελλάδα της καινοτομίας και της εξελικτικής έρευνας! Μέσω δορυφορικών δεδομένων το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρακολουθεί τις πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο σε πραγματικό/τρέχοντα χρόνο.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής στις 16:25 της 31ης Ιουλίου, εντοπίστηκε από το σύστημα παρακολούθησης FireHub σε πραγματικό χρόνο, μέσα στα πρώτα 10 λεπτά από την έναρξη της με αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων SEVIRI (Active Fire Mapping).

Το αποτύπωμα της καμένης έκτασης της πυρκαγιάς (Burnt Scar Mapping), εντοπίστηκε αυτόματα, από τη νέα υπηρεσία καταγραφής καμένων εκτάσεων του συστήματος παρακολούθησης FireHub η οποία αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα μέσης ανάλυσης από τον δορυφόρο Suomi NPP (750m), εντός 30 λεπτών από την λήψη τους.

Η υπηρεσία θα λειτουργήσει πιλοτικά κατά την τρέχουσα περίοδο ενώ αναμένεται στο εγγύς μέλλον να ενσωματώσει πλειάδα δορυφορικών συστημάτων συμπεριλαμβανόμενων των δορυφόρων υψηλής ανάλυσης SENTINEL II.