Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, δεν αναστέλλεται στην προεκλογική περίοδο η “κινητικότητα” των υπαλλήλων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα…

Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο για την κατάργηση των 23 Φορέων του Δημοσίου, κατατέθηκαν από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σήμερα, στη Βουλή, με τις οποίες αποσαφηνίζονται ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος “διαθεσιμότητας – κινητικότητας” κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών.

Ακόμη, επανακαθορίζεται η διαδικασία μετατάξεων στο Δημόσιο και “εναρμονίζεται” με το ισχύο πρόγραμμα “εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας”.

Ειδικότερα:

  • Ορίζεται ρητά ότι, κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημάρχων και Περιφερειαρχών, δεν αναστέλλεται για όσους έχουν βγει σε “διαθεσιμότητα” ή “κινητικότητα”, η έκδοση πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
  • Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τις μετατάξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος “εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας”.

Το Νομοσχέδιο για την κατάργηση 23 Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, στην Ολομέλεια της Βουλής.