Θ. Λιβάνιος: οι απαγορεύσεις για υπαίθρια διαφήμιση δεν επιδέχονται παρερμηνειών

Ρητές απαγορεύσεις, που δεν επιδέχονται παρερμηνείες, εισάγει για πρώτη φορά η νέα απόφαση σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση, όπως επιβεβαιώνει με δηλώσεις του στην “Κ” ο υφυπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι με τη νέα απόφαση απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε πεζοδρόμια, δρόμους και εθνικές οδούς, ενώ επέρχεται πλήρης ευθυγράμμιση με το άρθρο 11 του ΚΟΚ.

Εξηγεί ότι η νέα ΚΥΑ συμμορφώνεται με τη νομολογία του ΣτΕ, η οποία κατέστησε ανίσχυρες και μη εφαρμόσιμες από τη διοίκηση τις διατάξεις της προηγούμενης ΚΥΑ (52138/2003, Β΄ 1788).

Ειδικότερα, η ΚΥΑ προβλέπει ότι απαγορεύονται διαφημιστικές πινακίδες:

• Σε πεζοδρόμια και στο κατάστρωμα δρόμων (άρ. 4 Σύμβασης Βιέννης, άρ. 11 ΚΟΚ και περ. ε΄ άρθρου 1 της ΚΥΑ).

• Σε επαρχιακές και εθνικές οδούς, σε ανισόπεδους κόμβους, σε σταθμούς διοδίων και οπουδήποτε αλλού, εφόσον μπορεί να επηρεάσει τους χρήστες της οδού και την κυκλοφορία (περ. η΄ άρθρου 1 και παρ. 1 άρθρου 11 ΚΟΚ).

• Οπουδήποτε εφόσον παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων σήμανσης και σε οδούς με εγκατεστημένους σηματοδότες (περ. ζ΄ άρ. 1).

• Η οριζόντια διαφήμιση σε δασικές εκτάσεις (περ. θ΄ άρ. 1).

• Η διαφήμιση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, χωρίς έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού (περ. α΄ άρθρου 1).

• Οριζοντίως η διαφήμιση σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, κοιμητήρια, τεχνικά έργα και εργοτάξια φορέων του Δημοσίου (περ. γ΄, δ΄ και ε΄ άρ.

1). Παράλληλα ορίζονται καθολικές απαγορεύσεις για τοποθέτηση πινακίδων στο οδόστρωμα κάθε είδους οδού και στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες ασφαλείας και στο οδόστρωμα των οδών παρόδιας εξυπηρέτησης (παρ. 12 άρθρου 3).

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση πινακίδων στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), ακόμα και όταν αυτά δεν έχουν διαμορφωθεί ώστε το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο (παρ. 12 άρθρου 3).

Ειδικά για τις στάσεις λεωφορείων, για πρώτη φορά υπάρχει καθολική απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων κάθετα στη φορά της κίνησης (και από τις δύο πλευρές) σε δρόμους με όριο άνω των 70 χλμ./ώρα, ενώ στους δρόμους με όριο ταχύτητας κάτω των 70 χλμ./ώρα επιτρέπεται μόνο στην αντίθετη της φοράς κίνησης των οχημάτων (άρθρο 4).