Συναινετικό διαζύγιο ηλεκτρονικά σε 10 ημέρες. Ποια η προβλεπόμενη διαδικασία

H έκδοση του συναινετικού διαζυγίου απλοποιείται στη χώρα μας, με τα ζευγάρια που αποφασίζουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να γλιτώνουν κόπο και χρόνο, καθώς το συναινετικό διαζύγιο είναι μόλις λίγα… ψηφιακά «κλικ» μακριά.

Με το νέο νόμο για το οικογενειακό δίκαιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται ότι οι δύο πλευρές, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, θα μπορούν ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να λύουν τον γάμο τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, χωρίς να φτάσουν στο δικαστήριο.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον Ιούλιο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Eπίσης, θα δημιουργηθούν νέες δομές για την υποστήριξη των εκκρεμοτήτων στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Πολιτών (υποσύστημα Ληξιαρχείου) για την ενημέρωση ψηφιακά της λύσης του γάμου σε ληξιαρχική πράξη γάμου.

Η υποβολή του αιτήματος για συναινετικό διαζύγιο στην ειδική πλατφόρμα θα γίνεται με 8 απλά βήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν όλα τα στοιχεία σε συνεννόηση με τον πληρεξούσιο δικηγόρο, δηλαδή έτος, τόμος ληξιαρχικής πράξης γάμου και άλλα και στη συνέχεια οι πληρεξούσιοι δικηγόροι σε συνεργασία με το συμβολαιογράφο να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία.

Και οι δύο πλευρές ενημερώνονται για την πορεία της διαδικασίας με ένα απλό e-mail. Αφού παρέλθει το δεκαήμερο, συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη είτε με φυσική παρουσία, είτε ψηφιακά και ηλεκτρονικά ενημερώνεται και το ληξιαρχείο.

Αναλυτικά η διαδικασία για συναινετικό διαζύγιο

Α. Ένας από τους δύο δικηγόρους ξεκινά τη διαδικασία, συνδεόμενος στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet, εισάγοντας τα εξής στοιχεία:

1) τον αριθμό, τόμο, έτος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, τον κωδικό του ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δύο συζύγων, αλλά και τα επώνυμα και τα e-mails των δύο συζύγων.

Η εφαρμογή θα ανακτά αυτόματα τα παρακάτω στοιχεία από την πλατφόρμα του Μητρώου των Πολιτών:

– Στοιχεία του κάθε συζύγου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
– Είδος γάμου (πολιτικός/θρησκευτικός/πολιτικός με ιερολόγηση, τόπος και ημερομηνία τέλεσής του). Οι πολιτικοί γάμοι με ιερολόγηση θα χειρίζονται από την εφαρμογή ως θρησκευτικοί γάμοι.
– Αριθμός τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία Γέννησης)

Αν η ανάκτηση των στοιχείων από την πλατφόρμα του Μητρώου των Πολιτών δεν είναι επιτυχής, η διαδικασία δε θα μπορεί να ξεκινήσει.

Αν δεν υφίσταται γάμος, η εφαρμογή θα ενημερώνει: «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε καταχωρημένο τον γάμο στο Μητρώο των Πολιτών και άρα δεν είναι η δυνατή η κατάρτιση Άυλου Συναινετικού Διαζυγίου».

Αν αποτύχει η επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών, η εφαρμογή θα ενημερώνει ότι «Δυστυχώς δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με το Μητρώο των Πολιτών. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα».

2) Τον αριθμό μητρώου ή το ΑΦΜ και το e-mail του άλλου δικηγόρου.

3) Το τελικό έγγραφο

4) Τον συμβολαιογράφο που θα συντάξει το συναινετικό διαζύγιο εισάγοντας τον αριθμό μητρώου του συμβολαιογράφου.

5) Η εφαρμογή ανακτά το email των δυο δικηγόρων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, οι δικηγόροι θα πρέπει να το εισάγουν οι ίδιοι.

Στη συνέχεια, οι δύο δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν email, που τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Ο δεύτερος δικηγόρος λαμβάνει e-mail που τον ενημερώνει ότι πρέπει να συνδεθεί και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία.

Β. O δεύτερος δικηγόρος συνδέεται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης, το τελικό έγγραφο, καθώς και την επιλογή του συμβολαιογράφου.
Oι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για την επιβεβαίωση των στοιχείων από το δεύτερο δικηγόρο. Οι σύζυγοι λαμβάνουν ξεχωριστό e-mail που τους ενημερώνει ότι πρέπει να συνδεθούν και να δώσουν τη συναίνεσή τους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Γ. Οι σύζυγοι, αφού ενημερωθούν με e-mail, συνδέονται στην εφαρμογή για να δώσουν την τελική τους συναίνεση για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Δ. Αφού οι σύζυγοι εγκρίνουν το κείμενο των δυο δικηγόρων και συναινέσουν για την συνέχιση της διαδικασίας η εφαρμογή εκκινεί το δεκαήμερο. Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για τη συναίνεση των συζύγων και την έναρξη του 10ήμερου.

Ε. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, οι σύζυγοι, οιδικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται σχετικά με email, προκειμένου να υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη είτε ψηφιακά είτε φυσικά.

ΣΤ. Όταν υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος μπαίνει στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του, εισάγοντας τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης και την ημερομηνία σύνταξής της. Στην εφαρμογή θα υπάρχει και πεδίο κειμένου που θα αφορά στη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων. Το κείμενο θα αντιγράφει ο συμβολαιογράφος από την συμβολαιογραφική πράξη.

Ζ. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία της έκδοσης από την Μητρόπολη και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της Μητρόπολης.

Η. Η εφαρμογή ενημερώνει το Μητρώο Πολιτών, στη συνέχεια επιστρέφεται ένας κωδικός/ μοναδικό αναγνωριστικό, με βάση το οποίο οι σύζυγοι και οι δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν χρειαστεί.

Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το e-mail περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος κατά την επικοινωνία με το Μητρώο Πολιτών, ο συμβολαιογράφος θα δει σχετικό μήνυμα σφάλματος και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναπροσπαθήσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.