Νέα πρόσκληση από την Περιφέρεια Αττικής για απασχόληση 848 ατόμων

Συνολικά, 848 ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στην Περιφέρεια Αττικής μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 13/11/2013 έως και τις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. Συνολικά σε όλη την Ελλάδα θα προσληφθούν 27.948 άτομα σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για 5 μήνες σε δημόσιους φορείς της χώρας. Η πρόσκληση αφορά ποικίλες ειδικότητες εκπαιδευτικού επιπέδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις ειδικότητες. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση