Ποιά πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιοχή μας διαθέτουν σύστημα εισροών-εκροών / Αναλυτικοί πίνακες

Στους καταναλωτές μεταθέτει την ευθύνη για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων η ΓΓΠΣ, δίνοντας στη δημοσιότητα λίστα με τα πρατήρια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών για να γνωρίζουν ποια είναι, να επιλέγουν αυτά και να αποκλείουν τα υπόλοιπα.

Η σχετική Κ.Υ.Α υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2010 και προέβλεπε τη σταδιακή εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια της χώρας με καταληκτική ημερομηνία αρχικά τον Μάρτιο του 2013. Καθώς αυτό δεν κατέστη εφικτό, η εφαρμογή του μέτρου πήρε παράταση για τον Αύγουστο του 2014.

Την περασμένη Παρασκευή δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία από τα πρατήρια επτά περιοχών της χώρας τα οποία ανήκουν στην πρώτη και τη δεύτερη φάση εφαρμογής του νόμου.

Από το λεκανοπέδιο Αττικής ο “Ν” επέλεξε τα πρατήρια που βρίσκονται στην περιοχή μας, κατά συνέπεια, ο καταναλωτής μπορεί να γνωρίζει αν το πρατήριο από το οποίο συνήθως εξυπηρετείται έχει εγκαταστημένο σύστημα εισροών-εκροών και ας πράξει κατά βούληση.

Τι προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο: το σύστημα εισροών-εκροών εγκατέστησαν 2.323 πρατήρια, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο αριθμός των πρατηρίων που λειτουργούν στις περιοχές αυτές. (μια ματιά στους πίνακες που ακολουθούν αρκεί να γίνει αντιληπτό ότι αρκετά πρατήρια της περιοχής μας εμφανίζονται να μην έχουν εγκαταστήσει το σύστημα)

Από τα 2.323 πρατήρια, τα 2.050 (88,6%) έχουν προχωρήσει στην οριστικοποίηση της εγκατάστασης, μόνο 1.366 (58,8%) έχουν ξεκινήσει να στέλνουν στοιχεία στη ΓΓΠΣ και ένα 30,7% έχει οριστικοποιήσει το σύστημα αλλά δεν στέλνει στοιχεία.

Σε ότι αφορά τώρα τα πρατήρια που δεν έχουν ούτε καν εγκαταστήσει συστήματα εισροών – εκροών (η τελευταία προθεσμία εξέπνευσε στις 27 Αυγούστου), αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Περιφέρειες, οι οποίες επίσης αυτή την περίοδο διεξάγουν ελέγχους με βάση τα στοιχεία που παρέλαβαν από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα πρατήρια που έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών-εκροών, ανά περιοχή: