313 εκατ. € αποθεματικό στο ταμείο της Περιφέρειας Αττικής για το 2013. “Αποτέλεσμα χρηστής διοίκησης” αναφέρει ο κ. Γιάννης Σγουρός

Μια πρώτη εικόνα από τον Απολογισμό της Περιφέρειας Αττικής σε οικονομικό επίπεδο πήραν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός Απολογισμός των Πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 θα πραγματοποιηθεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε:

«Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τον αναλυτικό Απολογισμό των έργων και των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής για το 2013. Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο μόνος δημόσιος φορέας που έχει να παρουσιάσει αποθεματικό που φτάνει τα 313 εκατομμύρια Ευρώ.

Πραγματικός άθλος, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε υποστεί περικοπές στους πόρους μας της τάξης του 67%. Το αποθεματικό αυτό δεν προέκυψε τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της χρηστής διαχείρισης, της απόλυτης διαφάνειας, της σκληρής και συλλογικής δουλειάς. Το αποθεματικό αυτό δείχνει την επιτυχία του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν αποτελεί επιτυχία του ενός.

Τα χρήματα αυτά είναι όλα κωδικοποιημένα σε έργα και λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής».

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου στο Δήμο Κηφισιάς, οι οποίες περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου και κολυμβητήριο. Το έργο με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια Ευρώ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό αθλητικό κέντρο σε μια ιδιαίτερα υποβαθμισμένη περιοχή του Δήμου.