Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για 20 θέσεις γενικών διευθυντών σε 12 υπουργεία

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αιτήσεις υποψηφιότητας που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προβλεπόμενης καταληκτικής προθεσμίας (17/2/2021) για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των υπουργείων, θα γίνουν αποδεκτές ως εμπρόθεσμα υποβληθείσες, εφόσον κατατεθούν μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου.

Διευκρινίζει ότι «η κατά τα ως άνω κατ´εξαίρεση μεταγενέστερη κατάθεση της αίτησης δεν αίρει το χρόνο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, ο οποίος παραμένει ως ορίζεται στην παρ. VII της σχετικής προκήρυξης (17.2.2021)».

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη αφορά 20 θέσεις γενικών διευθυντών σε δώδεκα υπουργεία.