Υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης τα ασφαλιστικά ταμεία δημοτικών υπαλλήλων

Υποχρεωτική υπαγωγή στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όλων των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων στη τοπική αυτοδιοίκηση προβλέπει πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε με τη μορφή πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Πρόκειται για τη Πράξη Α’ 256 η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/12/2012 και περιέχει διάφορα θέματα, κυρίως του υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι το Τ.Ε.Α.Δ.Υ., το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. το Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. καθώς και το Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. από 1 Ιανουαρίου 2013 υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας διευκρινίζεται ότι «με την παρ.1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι από 1-1-2013 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) τα Ταμεία και οι Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα εξαίρεσης από την ένταξή τους στο Ε.Τ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4052/2012 (Α΄41)…Για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι 31-12-2012 αναλογιστικές μελέτες και καταστατικά και εκκρεμεί η επεξεργασία τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στην αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου μας, η προθεσμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών παρατείνεται έως την 28-2-2013».

Με ανακοίνωση της η ΠΟΕ –ΟΤΑ κάνει γνωστό ότι θα επιχειρήσει να παρέμβει το επόμενο διάστημα προκειμένου να υπερασπιστεί το Δημόσιο χαρακτήρα της Επικουρικής Ασφάλισης και την προσπάθεια της αλλαγής του χαρακτήρα της από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Επίσης θα καταβάλει προσπάθεια να ανατραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια νέας καταλήστευσης των αποθεματικών και της μείωσης των παροχών (Επικουρική Σύνταξη του Τομέα). Τέλος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία Ε.Τ.Ε.Α. για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.