Η κοινοτική ενίσχυση των 0,18 λ. δεν αρκεί & ζητούνται …. «χορηγοί» για την διανομή γάλακτος στα Σχολεία!

Με κοινή υπουργική απόφαση τίθεται σε εφαρμογή η διάθεση παστεριωμένου γάλατος σε μαθητές των σχολικών μονάδων με κοινοτική ενίσχυση 0,18 λ. ανά λίτρο. Όμως, επειδή η τιμή πώλησης του παστεριωμένου γάλακτος βάρους ενός λίτρου πωλείται από 0,90 ως και 1,40 € άρα από τα 0,18 λ. ως και αυτές τις τιμές υπολείπονται 0,72 ως και 1,22 € προκειμένου να φτάσει το γάλα στο μαθητή, το υπουργείο συστήνει –προσοχή: δεν επιβάλλει- τόσο στους Δήμους όσο και στους Συλλόγους Γονέων να καλύψουν τη διαφορά αυτή για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα!

Είναι χαρακτηριστικό το σημείο της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του οποίου,

«παρακαλείται το υπουργείο Παιδείας για την ευρεία γνωστοποίηση της έναρξης του προγράμματος στα σχολεία της χώρας προκειμένου να λάβουν γνώση πέρα από τις σχολικές μονάδες και τυχόν ενδιαφερόμενοι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων….»