Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης τα ανενεργά λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας

«Ανάσα» 2 εκατ. για την Ο.ΣΥ, καθώς εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση τα ανενεργά λεωφορεία.

Ειδικότερα, στην πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης συμπεριλήφθη τροπολογία, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα, εκ μέρους της ΟΣΥ, να θέτει σε εκούσια ακινησία οχήματα που παραμένουν προσωρινά ανενεργά στα, κατά τόπους αμαξοστάσια, για χρονικό διάστημα από τρείς (3) μήνες έως και δύο (2) έτη, συνέπεια τεχνικών βλαβών ή λόγω πλεονάζοντος αριθμού οχημάτων, κατά τους θερινούς μήνες, όταν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δρομολόγησης απαιτεί μειωμένες ανάγκες οχημάτων, συγκριτικά με το αντίστοιχο χειμερινό πρόγραμμα.

Με την προσωρινή κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες) των ανωτέρω Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης και για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, όπου τηρείται ο φάκελος αυτών, θα εκδίδεται ανάλογη βεβαίωση ακινησίας, με βάση την οποία θα εξαιρούνται, από την υποχρεωτική ασφάλισή τους, για αστική ευθύνη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα ανάλογη εξαίρεση θα υπάρχει αναλογικά και για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Αποτέλεσμα της ψηφισθείσας τροπολογίας, η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων της Ο.ΣΥ, που δαπανώνται σήμερα για την ασφάλιση οχημάτων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, προς κάλυψη ουσιαστικά ανενεργών οχημάτων.

Το ποσό αυτό, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως, κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο στην παρούσα οικονομική συγκυρία για την εύρυθμη λειτουργία της Ο.ΣΥ.

Κράτα το